Hovedseksjon

Fysikk

fysikk

Fysikk 1 (2FYSA)

I fysikk 1 får dere lære om klassisk fysikk med Newtons kraftlover og likninger for bevegelse. Dette revolusjonerte fysikken i sin tid da Newton klarte å utvikle  matematikken til å omhandle derivasjon og integrasjon. Dere får også mye bruk for energiloven og må foreta beregninger og drøfte situasjoner der den mekaniske energien er bevart i gravitasjonsfelt. Ellers får dere en enkel innføring i læren om strøm, spenning og resistans i enkle og forgrenede likestrømskretser.

Teorien rundt lys tas opp i en større sammenheng fra bølgefenomen til partikkelmodel. Lys fra  verdens-rommet er viktig for å få mer informasjon om det store kosmos. Bohrs atommodell er sentral for bl.a. å forklare lysutsendelse, og Einsteins formel E = mc2 brukes til å regne ut energi fra fisjons- og fusjonsprosesser.

Dere får også lære om moderne teknologi bl.a. om dioder og transistorer og om lysdetektorer i digital fotografering. Skolen er for en periode knyttet til NELFO Oslo i en Lektor2-ordning, med et opplegg hvor elevene får inngående kunnskap om transistorens oppbygning, og virkemåte som brytere og forsterkere i praksis. Det blir ellers gjennomført et større prosjekt om den naturvitenskapelige metoden, som ender i en utstilling ved skolen i mars.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG2

Arbeidsformer/metoder

 • Tavleundervisning
 • Bruke utstyr og programvare i elevøvelser
 • Bruke sensorer og måleinstrumenter
 • Lære å avgrense problemstillinger, sette opp hypo- teser og finne parametere
 • Foredrag og undervisning av Lektor2
 • Bruke faglenker med animasjoner og simuleringer på internett fra Cappelen
 • Elevene vurderes i det praktiske arbeidet med elevøvelser og rapporter, ved innleveringer av sammendrag, tegninger og den vitenskapelige rapporten (FYS1)

Viktige egenskaper

 • Interesse for teknologi
 • Grunnleggende forståelse for enkel formelregning, vektorregning, derivasjon og integrasjon
 • God skriftlig framstillingsevne

Yrkesmuligheter

 • Erfaringen og den grunnleggende tenkningen du får av fagene kommer godt med i alle realfagsstudier og andre teknologiske studier/yrker. Spesielt aktuelt i ingeniørfaget og forskning

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen

 

Fysikk 2 (2FYSB)

Fysikk 2 bygger på fysikk 1. I fysikk 2 får dere lære mer om klassisk fysikk i et utvidet gravitasjonsfelt, og i magnetiske og elektriske felter. I den sammenheng får dere lære teorien rundt induksjon av strøm. Energi, krefter, fart og akselerasjon i sirkelbevegelser er nytt i fysikk 2, og dette studeres nøyere bl.a. i en stor elevøvelse på Tusenfryd.

I den moderne fysikken får dere kjennskap til Einsteins relativitets-teorier, enda mer om lyset som fenomen og om et brudd mellom den klassiske og moderne fysikken i sammenheng med at bl.a. elektroner også er bølger.

Det blir også en innføring i moderne teknologi bl.a. om magnetisk resonansavbildning (MR) og digital behandling av lyd. Skolen er for en periode knyttet til teknologisk avdeling ved NRK i en Lektor2-ordning, med et opplegg hvor elevene får mer kunnskap om lydsampling og digitalisering av lyd i praksis. De matematiske beregningene i fysikk 2 krever et visst minimum av kunnskap i vektorregning, derivasjon og integrasjon, som gir grunnlaget for mye av beregningene i fysikk.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG3

Arbeidsformer/metoder: Som fysikk 1

Viktige egenskaper: Som fysikk 1

Yrkesmuligheter: Som fysikk 1

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen