Hovedseksjon

Fysikk

fysikk

Fysikk 1 (2FYSA)

I fysikk 1 får dere lære om klassisk fysikk med Newtons kraftlover og likninger for bevegelse. Dette revolusjonerte fysikken i sin tid da Newton klarte å utvikle  matematikken til å omhandle derivasjon og integrasjon. Dere får også mye bruk for energiloven og må foreta beregninger og drøfte situasjoner der den mekaniske energien er bevart i gravitasjonsfelt. Ellers får dere en enkel innføring i læren om strøm, spenning og resistans i enkle og forgrenede likestrømskretser.

Teorien rundt lys tas opp i en større sammenheng fra bølgefenomen til partikkelmodel. Lys fra  verdens-rommet er viktig for å få mer informasjon om det store kosmos. Bohrs atommodell er sentral for bl.a. å forklare lysutsendelse, og Einsteins formel E = mc2 brukes til å regne ut energi fra fisjons- og fusjonsprosesser.

Dere får også lære om moderne teknologi bl.a. om dioder og transistorer og om lysdetektorer i digital fotografering. Skolen er for en periode knyttet til NELFO Oslo i en Lektor2-ordning, med et opplegg hvor elevene får inngående kunnskap om transistorens oppbygning, og virkemåte som brytere og forsterkere i praksis. Det blir ellers gjennomført et større prosjekt om den naturvitenskapelige metoden, som ender i en utstilling ved skolen i mars.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG2

Arbeidsformer/metoder

 • Tavleundervisning
 • Bruke utstyr og programvare i elevøvelser
 • Bruke sensorer og måleinstrumenter
 • Lære å avgrense problemstillinger, sette opp hypo- teser og finne parametere
 • Foredrag og undervisning av Lektor2
 • Bruke faglenker med animasjoner og simuleringer på internett fra Cappelen
 • Elevene vurderes i det praktiske arbeidet med elevøvelser og rapporter, ved innleveringer av sammendrag, tegninger og den vitenskapelige rapporten.

Viktige egenskaper

 • Interesse for teknologi
 • Grunnleggende forståelse for enkel formelregning, vektorregning, derivasjon og integrasjon
 • God skriftlig framstillingsevne

Yrkesmuligheter

 • Erfaringen og den grunnleggende tenkningen du får av fagene kommer godt med i alle realfagsstudier og andre teknologiske studier/yrker. Spesielt aktuelt i ingeniørfaget og forskning

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen