Hovedseksjon

Markedsføring og ledelse

Markedsføring og ledelse

Markedsføring og ledelse 1 (2MF1)

 Markedsføring og ledelse er et levende og aktuelt fag hvor dere som elever har mye å knytte lærestoffet til siden dere også er forbrukere (kunder som kjøper). Faget gir innblikk i hva som påvirker forbrukere, og hvordan bedrifter kan benytte markedsføring til å øke salget sitt og bli større. I tillegg handler det om ledelse og hvordan man jobber med de ansatte, personalet, internt i bedrifter. 

Det er en vanlig misoppfatning at markedsføring og reklame er det samme, det stemmer ikke. Markedsføring handler om hvordan bedrifter kan konkurrere i markedet. Faget tar for seg hele prosessen fra å se og dekke behov i markedet ved å forstå forbrukerne, altså kundene, utvikle produkter og tjenester, sette priser, gjøre  produktene tilgjengelige for salg, informere (mulige) kunder gjennom reklame, utvikle kunderelasjoner og å yte service.

Markedsføring og ledelse 1 har disse hovedområdene: organisasjon og marked, systematisk markedsføring (derav situasjonsanalyse, markedsundersøkelser og konkurransemidlene), organisasjon og ledelse, reklame og spilleregler i markedet.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG2 

 Arbeidsformer/metoder

 • Ekskursjoner og besøk hos bedrifter
 • Virkelighetsnære prosjektarbeid utenfor skolen med presentasjoner av resultater
 • Klassediskusjoner
 • Elevstyrt undervisning med presentasjoner for klassen
 • Gruppearbeid med fremføring
 • Praktisk oppgaveløsning på data/nett

Viktige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til å jobbe i team, være analytisk og reflektert, se sammenhenger og tenke nytt.
 • Interesse for entreprenørskap, salg, produkt-utvikling, reklame og ledelse
 • Du vil oppmuntres til å være kreativ, utvikle kritisk tenkning og være løsningsorientert

Yrkesmuligheter

 • Salg
 • Produktutvikling
 • Markedsanalyse
 • Reklamebyrå
 • Medierådgiving
 • Entreprenørskap

Velger du i tillegg økonomifag, kan du bl.a. jobbe innen:

 • Bank, finans og forsikring
 • Offentlig forvaltning
 • Personal- og organisasjonsutvikling
 • Regnskap og revisjon

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen

 

Markedsføring og ledelse 2 (2MF2)

 Markedsføring og ledelse 2 bygger på markedsføring og ledelse 1. Det er et levende og aktuelt fag hvor dere som elever har mye å knytte lærestoffet til, siden dere også er forbrukere. Markedsføring handler om hvordan bedrifter kan konkurrere i markedet. Faget tar for seg hele prosessen fra å se og dekke behov i markedet ved å forstå forbrukerne, utvikle produkter og tjenester, sette priser, gjøre produktene tilgjeng-elige, til å informere gjennom reklame, utvikle kunderelasjoner og å sørge for service.

I et samfunn preget av skiftende konjunkturer, sterk konkurranse og et bredt tilbud av varer og tjenester, har forbrukerne mange valgmuligheter. Kompetanse om hvordan markedet endrer seg og fungerer nasjonalt og internasjonalt, er derfor av stor betydning for organisasjoner/bedrifter som vil overleve. Utarbeiding av realistiske og gode markedsplaner blir et viktig verktøy.

I Markedsføring og ledelse 2 vektlegges økt forståelse for hvordan etikk og samfunnsansvar, markedsinformasjon, bruk av konkurranse-midlene, organisasjon og ledelse spiller sammen og påvirker markedsplanleggingen. Det blir også fordypning i personalledelse og hvordan konflikter løses internt.

Markedsføring og ledelse 2 har disse hovedområdene: planer, mål og strategier, situasjons-analyse og markedsinformasjon, konkurranse-midlene, personalutvikling og ledelse, etikk og samfunnsansvar.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG3

Viktige egenskaper: Som markedsføring og ledelse 1

Arbeidsformer/metoder: Som markedsføring og ledelse 1

Yrkesmuligheter: Som markedsføring og ledelse 1

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen