Hovedseksjon

Naturbruk Vg2

Epler

Vg2 Heste- og dyrefag

Passer for deg som er glad i dyr, liker praktisk arbeid og interessert i å jobbe utendørs. Vår nærmeste nabo er stallen på Øvre Fossum Gård med hester, griser, ender, høns, geiter og kaniner. Du vil få undervisning i naturbruksfagene

Du har også fellesfagene kroppsøving, norsk og samfunnskunnskap. I tillegg kan du velge å ta ett programfag fra studiespes (kjemi 1, matte S1, psykologi, entrepenørskap, engelsk) hvis du planlegger et studieforberedende løp med Vg3.

Vg2 Landbruk og gartnernæring

Passer for deg som er opptatt av biologisk produksjon og planter, liker praktisk arbeid og interessert i å jobbe utendørs.  Vi har drivhus, bed, bikuber, eplehage og hydroponisk dyrkerom hvor mye praktisk arbeid vil skje. Du vil få undervisning i naturbruksfagene

Du har også fellesfagene kroppsøving, norsk og samfunnskunnskap. I tillegg kan du velge ett programfag fra studiespes (kjemi 1, matte S1, psykologi, engelsk, entrepenørskap ) hvis du planlegger et studieforberedende løp med Vg3.

Vg2 Skogbruk

Passer for deg som er interessert i maskiner, liker praktisk arbeid og kan tenke deg å jobbe i skogen. Vi har tilgang til skogsområder i Østmarka. Du vil få undervisning i naturbruksfagene

Du har også fellesfagene kroppsøving, norsk og samfunnskunnskap. I tillegg kan du velge ett programfag fra studiespes (kjemi 1, matte S1, psykologi, entrepenørskap, engelsk ) hvis du planlegger et studieforberedende løp med Vg3.

Vg2 Anleggsgartner

Passer for deg som liker å jobbe utendørs med praktiske oppgaver, er nøyaktig og har estetisk sans. Les mer om dette tilbudet her.

Spørsmål?

Ta kontakt med avdelingsleder for naturbruk

Bjarne Asgrimplass