Anleggsgartner Vg2 (nytt tilbud)

Stovner vgs anleggsgartner

Anleggsgartnerfaget omhandler bygging, drift og vedlikehold av hager, parker, friområder og idrettsanlegg.  Som anleggsgartner må du like å jobbe ute. Du vil få en god forståelse av hvordan vegetasjon og materialer er viktige, både estetisk og funksjonelt. Yrket er svært relevant i møte med de klimaendringene vi står ovenfor, og Oslo trenger anleggsgartnere i møte med en grønn og bærekraftig byutvikling. 

10 større firmaer i anleggsgartnernæringen har våren 2019 skrevet kontrakt med skolen, slik at det garanteres læreplass til alle elever som fullfører og består Vg2 anleggsgartner på Stovner.

Stovner vgs kontrakt skrives