NAV-veiledertjenesten

NAV-veilderne er: 

Nina Ingebretsen
Tlf: 953 02 873
nina.ingebretsen@bsr.oslo.kommune.no 

Gunhild Svare
Tlf: 
gunnhild.svare@bsr.oslo.kommune.no

 

NAV-veiledernes målgruppe:

  • Ungdom i fare for å avbryte påbegynt videregående opplæring
  • Ungdom som har avbrutt videregående opplæring 


NAV-veiledernes hovedoppgave:

Bidra til at ungdom ikke avbryter videregående opplæring

Vi tilbyr:

  • Støttesamtaler
  • Generell oppfølging
  • Veiledning ved jobbsøk
  • God kunnskap om det øvrige hjelpeapparatet, kan derfor gi råd og veiledning om hva som finnes av ulike hjelpetilbud
  • Hasjavvenningskurs

NAV-veilederne har taushetsplikt. Det lønner seg å lage avtaler på forhånd, da vi ofte kan være opptatt i møter, eller komme på drop-in på torsdager.