NAV-veiledertjenesten

NAV-veildere er: 

Eskil Wold Larsen
E-post: eskil.wold.larsen@nav.no
Tlf: 41 39 45 97 

Nina Ingebretsen

E-post: nina.ingebretsen@nav.no
Tlf: 41 38 06 42

NAV-veileders målgruppe:

  • Ungdom i fare for å avbryte påbegynt videregående opplæring
  • Ungdom som har avbrutt videregående opplæring 


NAV-veileders hovedoppgave:

Bidra til at ungdom ikke avbryter videregående opplæring. 

Vi tilbyr:

  • Støttesamtaler
  • Generell oppfølging
  • Veiledning ved jobbsøk
  • God kunnskap om det øvrige hjelpeapparatet, kan derfor gi råd og veiledning om hva som finnes av ulike hjelpetilbud
  • Hasjavvenningskurs


NAV-veilederne har taushetsplikt. Det lønner seg å lage avtaler på forhånd, da vi ofte kan være opptatt i møter, eller komme på drop-in på torsdager.