Hovedseksjon

NAV-veiledertjenesten

Solhatt

Våre NAV-veildere er: 

Iselin Friberg E-post: iselin.friberg.jensen@nav.no

Manpreet Sandhu Kaur Epost: 

 

NAV-veileders målgruppe:

  • Ungdom i fare for å avbryte påbegynt videregående opplæring
  • Ungdom som har avbrutt videregående opplæring 


NAV-veileders hovedoppgave er å bidra til at ungdom ikke avbryter videregående opplæring. Vi tilbyr

  • Støttesamtaler
  • Generell oppfølging
  • Veiledning ved jobbsøk
  • God kunnskap om det øvrige hjelpeapparatet, kan derfor gi råd og veiledning om hva som finnes av ulike hjelpetilbud
  • Hasjavvenningskurs


NAV-veilederne har taushetsplikt. Det lønner seg å lage avtaler på forhånd, da vi ofte kan være opptatt i møter, eller komme på drop-in på torsdager.