Hovedseksjon

Strategisk plan

Logo

Arbeidet vårt er forankret i lovverk, læreplanverk og i oppdraget fra Oslo kommune. Vår fortolkning og presisering av oppdraget uttrykkes i verdiutsagnene i Plattform Stovner:

  • Vi tror at alle elever kan nå langt
  • Vi er en hjernevennlig skole
  • Vi skaper gode relasjoner og trygge rammer

I 2022 arbeider vi spesielt med tiltak på disse områdene:

  • Grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse: Undervisningspakken «Studieforberedt» 
  • Fullføre og bestå: Tett fraværsoppfølging og støtte til kontaktlærers arbeid, eksamensforberedende undervisning gjennom skoleløpet. Særlig fokus på matematikk 2P og 2P-Y, norsk hovedmål VG3 og tverrfaglig eksamen for yrkesfagene
  • Stimulerende læringsmiljø: Hjernevennlig skole: vekt på relasjonsbygging, trygge rammer, elevaktive læringsformer og læringsfremmende vurdering