Strategisk plan

Følgende tiltaksområder er i fokus for strategisk plan 2020:

  1.  Alle ansatte skal kjenne og anvende kunnskapsgrunnlaget om sårbare unge og læring i arbeidet.
  2.  Antall IV fravær skal reduseres.
  3.  Norsk hovedmålseksamen.
  4.  Matematikk 2P-Y eksamen.
  5.  Tverrfagelig eksamen på YF.