Hovedseksjon

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Stovner vgs bivokslys selger

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (2ENT1)

Er du nysgerrig, fryktløs, kreativ og tiltakslysten? Lurer du på hvordan du former nye ideer, og etablerer og utvikler en ordentlig bedrift? Da er Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (EB1) faget for deg. Her lærer du hvordan en norsk bedrift kan hevde seg internsajonalt. Du lærer om ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk. Du vil samarbeide i grupper, på tvers av fag på skolen og med lokalt arbeids- og næringsliv. Du vil også lære om etiske og miljømessige konsekvenser ved næringsvirksomhet.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG2

Arbeidsformer/metoder

 • Tavleundervisning
 • Diskusjoner i klassen
 • Praktisk oppgaveløsning
 • Multimediaproduksjon
 • Gruppearbeid/presentasjoner
 • Arbeid i bedrift
 • Samarbeid med skolen, Ungt Entreprenørskap (ue.no) og ulike lokalbedrifter

Viktige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til å jobbe i team, være analytisk og reflektert, se sammenhenger og tenke nytt
 • Interesse for salg, produktutvikling, multimediaproduksjon, reklame og ledelse
 • Risikovilje, selvstendighet, kreativitet, kritisk og løsningsorientert holdning

Yrkesmuligheter

 • Egen bedrift eller enkeltmannsforetak
 • Salg
 • Produktutvikling
 • Markedsanalyse
 • Reklamebyrå
 • Medierådgiving

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til muntlig praktisk eksamen

 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 (2ENTB)

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 (EB2) kan tas uavhengig av Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (EB1), men det vil være en stor fordel om du har hatt EB 1 fra før. Faget er mer praktisk og fordrer evne til nytenkning, selvstendighet og innsatsvilje, både individuelt og i gruppesammenheng.

Du skal (i likhet med EB 1) etablere en virkelig bedrift og lære om ledelse, økonomi, markedsføring, salg, personalpolitikk, lokalt samarbeid og etikk. Du vil også lære om hvordan norske virksomheter kan være aktører i internasjonale markeder.

Faget legger vekt på innovasjon, knyttet opp mot produkt og produksjonsprosesser, ledelse, bedriftskultur og forretningsmodeller. Du kan enten komme opp med en ny idé, eller du kan videreutvikle en idé som du har jobbet med på EB1.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG3

Arbeidsformer/metoder: Som EB1

Viktige egenskaper: Som EB1

Yrkesmuligheter: Som EB1

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen

Stovner vgs fast coffee
Stovner vgs julemarked