Hovedseksjon

Engelsk

London-klassen 2015

Internasjonal engelsk (2IENS)

Internasjonal engelsk er et fag for elever som ønsker å videreutvikle sine skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk, og samtidig lære mer om det internasjonale samfunnet der engelsk brukes daglig.  Faget tar utgangspunkt i at engelsk er et verdensspråk som snakkes også utenfor USA og Storbritannia, og derfor består en del av pensum av engelskspråklig litteratur fra flere deler av verden, blant annet Sør-Afrika og Asia. Hvis du liker engelsk, og samtidig er interessert i det internasjonale samfunnet, er dette faget for deg.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG2 

 Arbeidsformer/metoder

 • Vi leser utvalgte fagtekster, både fra læreboken og fra andre kilder, for eksempel aviser og nettsteder
 • Vi tolker utvalgte skjønnlitterære tekster, for eksempel noveller og dikt, roman og film
 • Vi jobber med språk og grammatikk
 • Vi jobber med presentasjonsteknikk i forbindelse med muntlige presentasjoner
 • Vi diskuterer temaer knyttet til skjønnlitterære og samfunnsfaglige tekster
 • Vi diskuterer nyheter

 Viktige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Interesse for internasjonale temaer
 • Stor arbeidskapasitet

 Yrkesmuligheter

 • Oversetter (translatør)
 • Undervisning
 • Reiseleder
 • Kundebehandler
 • Forlagsredaktør
 • Journalist
 • Internasjonalt arbeid

 Engelsk er dessuten et nyttig arbeidsredskap i veldig mange yrker, og mange bedrifter har engelsk som arbeidsspråk. I tillegg vil du få stor nytte av gode engelskkunnskaper som student ved universiteter og høyskoler, da mange av lærebøkene er på engelsk

 Eksamensform

 • Standpunktkarakterer: En muntlig og en skriftlig karakter
 • Eksamen: Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen

 

Samfunnsfaglig engelsk (3SES)

Samfunnsfaglig engelsk bygger på faget internasjonal engelsk. Dette er faget for deg som ønsker å bli enda bedre i skriftlig og muntlig engelsk, og som samtidig er interessert i å lære mer om politiske, sosiale og økonomiske forhold i den engelskspråklige verden med vekt på Storbritannia og USA, samt lese og lære mer om litteratur og kultur. I en globalisert verden er det stadig viktigere å kunne beherske det engelske språket godt. Dette programfaget kan være til stor hjelp i en internasjonalisert studie- og arbeidshverdag.

Faget gir grundig forståelse av samfunnsforhold i engelskspråklige land, samt et utvalg av litteratur fra det siste århundret. Du vil jobbe med tekster og andre uttrykksformer fra et samfunnsfaglig perspektiv. I tillegg vil du få mulighet til å utvikle evnen din til å drøfte aktuelle og historiske spørsmål og konflikter i den engelskspråklige verden. I faget er det dessuten et mål å utvide ordforråd og tekstforståelse for å kunne kommunisere om samfunnsfaglige temaer.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG3

Arbeidsformer/metoder: 

Som i internasjonal engelsk, men med større fokus på samfunn og politikk. I løpet av skoleåret skal du blant annet presentere et større fordypningsarbeid innenfor fagets tematikk. Du skal også analysere og vurdere minst ett større skjønnlitterært verk, en film og et utvalg av annen engelskspråklig kultur.

Viktige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Interesse for samfunnsspørsmål, kultur og litteratur
 • Stor arbeidskapasitet

Yrkesmuligheter: Som i internasjonal engelsk

 Eksamensform

 • Standpunktkarakterer: En muntlig og en skriftlig karakter
 • Eksamen: Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen