Engelsk

London

Internasjonal engelsk (2IENS)

Internasjonal engelsk er et fag for elever som ønsker å videreutvikle sine skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk, og samtidig lære mer om det internasjonale samfunnet der engelsk brukes daglig.  Faget tar utgangspunkt i at engelsk er et verdensspråk som snakkes også utenfor USA og Storbritannia, og derfor består en del av pensum av engelskspråklig litteratur fra flere deler av verden, blant annet Sør-Afrika og Asia. Hvis du liker engelsk, og samtidig er interessert i det internasjonale samfunnet, er dette faget for deg.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: 2 

 Arbeidsformer/metoder

 • Vi leser utvalgte fagtekster, både fra læreboken og fra andre kilder, for eksempel aviser og nettsteder
 • Vi tolker utvalgte skjønnlitterære tekster, for eksempel noveller og dikt, roman og film
 • Vi jobber med språk og grammatikk
 • Vi jobber med presentasjonsteknikk i forbindelse med muntlige presentasjoner
 • Vi diskuterer temaer knyttet til skjønnlitterære og samfunnsfaglige tekster
 • Vi diskuterer nyheter

 Viktige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Interesse for internasjonale temaer
 • Stor arbeidskapasitet

 Yrkesmuligheter

 • Oversetter (translatør)
 • Undervisning
 • Reiseleder
 • Kundebehandler
 • Forlagsredaktør
 • Journalist
 • Internasjonalt arbeid

 Engelsk er dessuten et nyttig arbeidsredskap i veldig mange yrker, og mange bedrifter har engelsk som arbeidsspråk. I tillegg vil du få stor nytte av gode engelskkunnskaper som student ved universiteter og høyskoler, da mange av lærebøkene er på engelsk

 Eksamensform

 • Standpunktkarakterer: En muntlig og en skriftlig karakter
 • Eksamen: Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen

 

Engelskspråklig litteratur og kultur (3ELKS)

 Engelskspråklig litteratur og kultur bygger på faget internasjonal engelsk. Dette er faget for deg som ønsker å bli enda bedre i skriftlig og muntlig engelsk, og som samtidig er interessert i å lese og lære om litteratur og kultur fra engelskspråklige land, med særlig vekt på Storbritania og USA.

Faget gir grundig forståelse av engelskspråklig kultur og skjønnlitteratur fra renessansen og frem til i dag. Du vil jobbe med tekster og andre kunstneriske uttrykksformer fra et kultur-historisk og samfunnsmessig perspektiv. I tillegg vil du få god kunnskap om de engelskspråklige samfunnene, og utvikle evnen din til å drøfte aktuelle spørsmål i det internasjonale kultur- og nyhetsbildet. I Faget er det dessuten et mål å utvide ordforråd og tekstforståelse, for å kunne kommunisere om kulturelle, litterære pg sosiale temaer.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: 3

 Arbeidsformer/metoder 

 • Som internasjonal engelsk, men med større fokus på litteratur og kultur. I løpet av skoleåret skal du blant annet analysere minst to lengre skjønnlitterære verk.
 • Du skal også analysere og vurdere en film og et utvalg av kunstneriske uttrykksformer innen engelskspråklig kultur

 Viktige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig framstillings-evne
 • Interesse for litteratur, kultur og samfunnsspørsmål
 • Stor arbeidskapasitet

 Yrkesmuligheter: Som internasjonal engelsk

 Eksamensform

 • Standpunktkarakterer: En muntlig og en skriftlig karakter
 • Eksamen: Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen