Hovedseksjon

Påbygging til generell studiekompetanse

blå blomst

Hvis du vil studere på høyskole eller universitet, må du først få vitnemål som gir studiekompetanse. Det kan du få ved å bestå alle fag og eksamener på Vg1 og Vg2 innen samme yrkesfaglige utdanningsprogram og i tillegg bestå alle fag og eksamener på påbygging hos oss.

Du kan likevel bli tatt inn som elev på påbygging uten å ha bestått alle fag og eksamener fra Vg1 og Vg2. Da får du ikke vitnemål selv om du består alle fagene på påbygging, men du får vitnemål når du har bestått eksamen i fagene du mangler i tillegg til påbyggingsfagene.

Tilbudet vårt er laget for de av dere som har gått helt ordinært løp Vg1 + Vg2 (på samme utdanningsprogram) rett før dere kommer til oss på påbygging. Likevel har mange annen faghistorikk, og de må ha litt annen informasjon og vi vil gjerne tilrettelegge så godt vi kan. Derfor trenger vi en mail før skolestart fra de av dere som tror dere har litt annen bakgrunn enn Vg1+Vg2+påbygging. Dette gjelder f.eks. om:

  • du har fagbrev.
  • du har gått kryssløp.
  • du allerede har bestått matematikk 2PY eller høyere nivå (hatt mer matematik enn 3-4 timer i uken på Vg1).
  • du ikke har fullført og/eller bestått alle fag på Vg1 og Vg2. Det er særlig viktig å vite om du ikke har bestått YFF.
  • det er andre forhold du mener vi bør legge til rette for.

Vi hører gjerne fra deg om du har spørsmål eller er usikker på noe annet også. Send mail til Kristin hvis du lurer på noe.

 

Karakterer og studiekompetanse

For å få vitnemål og studiekompetanse må du har bestått alle fag og eksamener på Vg1 og Vg2, i tillegg til alt på påbygging.

Karakteren 2 eller bedre betyr at du har bestått. Hvis du er trukket til eksamen i et fag, avgjør eksamenskarakteren om du har bestått faget (gjelder ikke IV).

På påbygging har du følgende fag:

norsk (10 timer), historie (5 timer), matematikk 2PY (5 timer), sosialkunnskap (5 timer), naturfag (3 timer), kroppsøving (2 timer)

Du skal ha tre eksamener: Norsk skriftlig, trekkfag skriftlig, trekkfag muntlig.