Hovedseksjon

Mangfoldsrådgiver

Imdi

Vi er IMDis rådgivere ved Stovner videregående skole. Våre kontorer er i rådgiveravdelingen med inngang fra kantina.

Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

IMDis rådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv.  Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold. 

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

Vi har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Vi  vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

Du kan kontakte oss dersom du opplever:

  • Strenge grenser hjemme
  • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
  • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
  • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
  • Vold, trusler eller tvang
  • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
  • Er bekymret for en reise til utlandet
  • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
  • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
  • Spørsmål knyttet til seksuell legning

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr vi også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte.

Hilsen Nina og Nasim

 

 
Kontakt oss mandag til fredag kl. 9-15

Nasim Parastesh

E-post: nasim.parastesh@osloskolen.no

Nina Aziza Plau

Epost: nina.plau@osloskolen.no

 

Trenger du hjelp i forhold til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse?

Informasjon om tvangsekteskap

Telefon: 815 55 201, mandag-fredag (09.00-16.00)

Alarmtelefonen for barn og unge

Telefon: 116 111

Barnevernvakten

Telefon: 22 70 55 87

Politi akutt hjelp

Telefon: 112