Minoritetsrådgivere

Stovner vgs minoritetsrådgivere

Våre minoritetsrådgivere er

Sami Jaffer Tlf. 41358923  epost: sja@imdi.no

Helene Blaschek Tlf. 46748140 epost: heb@imdi.no

Aktuelle spørsmål elever kan komme til minoritetsrådgiverne med:

  • problemer med venner
  • konflikt med foreldre og søsken
  • mistrivsel på skolen
  • spørsmål rundt negativ sosial kontroll, forlovelse og ekteskap
  • bekymring for en venn/venninne i en vanskelig situasjon
  • frykt for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller utenlandsreiser
  • integreringsutfordringer

Minoritetsrådgiverne jobber på utvalgte skoler i Norge som et av tiltakene i Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020). Minoritetsrådgiverne er et lavterskeltiltak og deres hovedoppgave er å hjelpe elever i vanskelige situasjoner, samt forebygge og bekjempe at unge i Norge utsettes for tvang, press, vold og frihetsberøvelse. Minoritetsrådgiverne er ansatt i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Hvis du befinner deg i utlandet og har behov for hjelp, kan du kontakte hvilken som helst norsk ambassade i det landet du befinner deg i via tlf.nr: +47 23951300. De vil koble deg videre til den respektive ambassaden. Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge utenfor Norge på tlf.nr: +47 95411755.

 

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med foreldregruppen til våre elever.

Foresatte er velkommen til å ta kontakt blant annet om:

  • råd og veiledning i forhold til generasjonskonflikter
  • integreringsutfordringer
Viktig informasjon til deg som står i fare for eller har blitt utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse

Utsatte over 18 år kan selv ta kontakt for å få hjelp. Bistår også hjelpeapparatet og personer i førstelinjen med råd og veiledning i konkrete saker.


Telefon: 47 80 90 50, mandag-fredag (09.00-15.00)

 

Røde Kors informasjonstelefon om tvangsekteskap

Telefon: 815 55 201, mandag-fredag (09.00-16.00)

 

Alarmtelefonen for barn og unge

Telefon: 116 111

 

Barnevernvakten

Telefon: 22 70 55 87

Politi: 112