logo svart

Som elev ved Stovner vgs

  • viser jeg respekt: Alle behandles med respekt, uansett etnisitet, kjønn, seksuell legning eller funksjonsevne. Vi jobber med å skape gode holdninger og vise toleranse for hverandre
  • er jeg tilstede:  Det er en selvfølge at alle elever møter til alle timer. Tilstedeværelse fremmer kunnskaper, ferdigheter og gode holdninger
  • møter jeg presis: Alle elever møter presis til undervisningen og andre avtaler
  • møter jeg forberedt: Alle elever har med nødvendig utstyr og møter forberedt til undervisningen
  • viser jeg arbeidsinnsats: Alle elever viser god arbeidsinnsats
  • er jeg inkluderende: Alle elever jobber for et inkluderende skolefelleskap
  • er jeg miljøbevisst: Alle elever viser hensyn til fellesområdet og rydder opp etter seg

 

 

Drawing of a city