Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn-logo

Dette innebærer at skolen jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. 

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Dette er skolens klima og miljørapport for 2021