Hovedseksjon

Læreplan i norsk for minoritetsspråklige med kort botid

Ung gutt med skateboard.

Det er kun elever som følger denne læreplanen som får eksamen tilpasset minoritetsspråklige (altså tilsvarende norsk som andrespråk, såkalt NOA-eksamen). Det vil stå ca følgende på kompetansebevis/vitnemål:

                       

Timetall, kode og tidspunkt varierer etter hvilket trinn og utdanningsprogram du går på, men teksten "Norsk, kort botid" vil stå.

Hvis du tror dette gjelder deg og ønsker å følge denne læreplanen må du snakke med norsklærer og levere skjema (se under).

SØKNADSSKJEMA

(DU KAN KOPIERE OVER I WORD OG SKRIVE UT ELLER KOPIERE FOR HÅND)

BEKREFTELSE: KORT BOTID I OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER OG ØNSKE OM Å FØLGE LÆREPLAN I NORSK FOR MINORITETSSPRÅKLIGE MED KORT BOTID

 

Elevens etternavn:                                                                   Gruppe:           Født:

 

-----------------------------------------------------------------               ---------------     -------------------

Elevens fornavn:                                                        

 

------------------------------------------------------------------              Mob.nr:__________________

Fyll inn hvor du har gått på skole for hvert trinn fra 1. til 10.klasse:

1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

8.

9.

10.

 

ANNEN FORKLARING (bruk baksiden hvis nødvendig):

 

o Ja, jeg ønsker å ta imot tilbudet om å følge læreplanen for språklige minoriteter med kort botid.

 

o Jeg bekrefter at informasjonen jeg har gitt i dette skjemaet er korrekt. Jeg forstår at opplysningene kan bli kontrollert og at hvis de ikke stemmer kan det jeg det føre til at jeg ikke får karakter i norsk.

 

 

……………                             ………………………………………………………

Dato/sted                                 Underskrift elev (FULLT NAVN)

 

 

o Godkjent  o IKKE godkjent:________________________________   Dato:________

 

Kopi: elev, fagdok.konsulent, norsklærer, kontaktlærer, rådgiver

 

LEVERES NORSKLÆRER