Læreplan i norsk for minoritetsspråklige med kort botid

Det er kun elever som følger denne læreplanen som får eksamen tilpasset minoritetsspråklige (altså tilsvarende norsk som andrespråk, såkalt NOA-eksamen). Det vil stå ca følgende på kompetansebevis/vitnemål:

                       

Timetall, kode og tidspunkt varierer etter hvilket trinn og utdanningsprogram du går på, men teksten "Norsk, kort botid" vil stå.

Hvis du tror dette gjelder deg og ønsker å følge denne læreplanen må du snakke med norsklærer og levere skjema (se under).