Hovedseksjon

Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS-eksamen)

Ung jente sitter på benk og leser.

Hvis du får karakteren 1 i standpunkt eller på eksamen, eller er syk på eksamen, har du rett til NUS-eksamen. Karakteren IV fører ikke til rett til NUS-eksamen.

  • Ny eksamen: En elev som har fått karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikke går opp til NUS-eksamen ved første anledning, må han/hun ta faget som privatist, og standpunktkarakteren faller bort.
  • Utsatt eksamen: En elev som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen har rett til å melde seg opp til eksamen ved første mulige anledning. Gjelder utsatt eksamen et trekkfag skal eksamensfaget trekkes på nytt. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikke går opp til NUS-eksamen ved første anledning, må han/hun ta faget som privatist, og standpunktkarakteren faller bort. (Gyldig dokumentasjon må leveres innen tre dager fra eksamensdato)
  • Særskilt eksamen: En elev som har fått karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom han/hun ikke er trukket ut til eksamen i faget. NB! gjelder ikke yrkesfaglig fordypning (YFF).


Hvordan melder jeg meg opp til NUS-eksamen? 

Du må melde deg opp selv til eksamen på Stovner videregående skole innen fristen (se boksen til høyre). Skolen sender deg brev om dette ved skolestart, og du melder deg opp ved å følge instruksen i dette brevet. Hvis du ikke mottar brevet må du selv ta kontakt med eksamensansvarlig før fristen.

Det er elevens ansvar å påse at han/hun blir oppmeldt innen fristen.

Når foregår NUS-eksamen?

Skriftlig eksamen vil normalt bli avholdt på skolen i november/desember, men muntlig eksamen kan også bli avholdt tidligere eller senere.  Resultatet av skriftlig eksamen vil foreligge i starten av januar - se boksen til høyre. Du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med resultatet på NUS-eksamen i tide til å klage innen fristen og i tide til å melde deg opp som privatist hvis du ikke er fornøyd med resultatet.

Hva skjer hvis jeg ikke melder meg opp, ikke møter, stryker eller ikke er fornøyd med resulatet på NUS-eksamen?

Da må du ta faget som privatist og du er selv ansvarlig for å melde deg opp innen fristen. Dette gjøres ved Privatistkontoret i Oslo. Her finner du også informasjon om betaling og frister for oppmelding.

Hva gjør jeg når NUS-eksamen er bestått og jeg ønsker dokumentasjon (vitnemål/kompetansebevis)?

Les mer om Vitnemål og kompetansebevis

Hva hvis jeg får IV i standpunkt?

Elever som får IV (ikke vurdert) i standpunkt har ikke rett til NUS-eksamen og må melde seg opp til eksamen som privatist. Dette gjøres ved Privatistkontoret i Oslo. Her finner du også informasjon om betaling og frister for oppmelding.

Viktige datoer NUS-eksamen

Oppmelding til NUS-eksamen skjer i VISMA dersom du er elev ved skolen. Dette får du på «bjella» mellom 23. august og 30. august. Dersom du ikke lenger er elev ved skolen får du tilsendt brev.

Kunngjøring av eksamensresultatene for høsten pleier å være 03. eller 04. januar.

Normal klagefrist er 23. januar.

 

Ta kontakt med studieleder Kristin Hove Pedersen for spørsmål.