Hovedseksjon

Kjemi

Om studiespesialisering/ realfag Vg2 og Vg3

Kjemi 1 (2KJEA)

Har du lurt på hva et stoff egentlig er? Alle stoffer er kjemiske. Merkelig nok er det bare noen få byggesteiner (grunnstoffer) som er grunnlaget for alle stoffer i hele universet. Kjemi dreier seg om å forklare dette. For å forstå må vi inn i en verden vi ikke kan se fordi den er utrolig liten. Dette er atomenes verden. Hvordan kan atomer settes sammen og gi stoffer med egenskaper vi ønsker oss? Kjemikeren må ha et språk for å fortelle om dette. Det dreier seg om formler og reaksjonslikninger og om hvordan stoffene reagerer med hverandre. Elevøvelser og rapportskriving er en viktig del av faget.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG2

Arbeidsformer/metoder

 • Du må kunne forstå og vurdere kjemisk informasjon, skriftlig og muntlig
 • Du må kunne bruke digitale verktøy i faget

Viktige egenskaper

 • God matematisk forståelse (for arbeid med formelregning)
 • Interesse for å vite hvordan naturen virker
 • God til å jobbe praktisk i laboratoriet og rapportere laboratoriearbeid
 • Stor arbeidskapasitet og evner innen matematikk

Yrkesmuligheter

 • Avhengig av hvilken utdanning og spesialisering du har, kan du som kjemiker jobbe med en rekke ulike fagområder innen helse, produksjon og forskning
 • Aktuelle områder å jobbe med for en  kjemiker er for tiden nanoteknologi, katalysatorteknologi og utvikling av legemidler

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen

Kjemi 2 (2KJEB)

Kjemi 2 bygger på kjemi 1 og er et fag som beskriver stoffenes egenskaper, hvordan stoffene er satt sammen og reaksjoner mellom dem. Du lærer blant annet hovedtrekkene i hvordan organiske stoffer reagerer og utfører organiske synteser, om biokjemiske reaksjoner knyttet til energiomsetningen i levende celler, om reaksjoner og utfører forsøk med korrosjon og forbrenning, om hvordan elektrolyse og galvaniske celler virker og gjør forsøk med elektro-kjemi, og om oppbygningen av materialer, bl.a. polymerer og nanomaterialer.

Vi ser også på mulige miljøkonsekvenser ved produksjon og deponering av ulike materialer. I tillegg lærer du om aktuell forskning innen kjemi og forsknings-etikk og om hvilke krav som stilles til forsknings-resultater for at de skal være pålitelige.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG3

Arbeidsformer/metoder

 • Du får en innføring i, og utfører, kjemiske analyser
 • Du lærer om moderne  instrumentelle analyser
 • Du får vite mer om syrer og baser og gjør forsøk med buffere

Viktige egenskaper: Som kjemi 1

Yrkesmuligheter: Som kjemi 1, andre aktuelle yrker er

 •  Kjemiingeniør
 •  Bioingeniør
 •  Undervisning
 •  Lege
 •  Tannlege
 •  Farmasøyt
 •  Veterinær
 •  Forsker

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen