Hovedseksjon

Fremmedspråk

studiespesialisering

Hvilket nivå og hvor mange år?

Hvis du hadde annet fremmedspråk på ungdomsskolen, kan du velge et nytt språk (nivå I) eller fortsette med språket fra ungdomsskolen (nivå II). Du skal da ha dette i to år; på Vg1 og på Vg2. Du får standpunkt og kan komme opp til eksamen på Vg2.

Hvis du ikke hadde annet fremmedspråk på ungdomsskolen,skal du ha fremmedspråk i tre år på vgs. Det heter da nivå I+II og du får standpunkt og kan komme opp til eksamen på Vg3.

For nye elever på Vg1 (1ST)

Du har mest sannsynlig valgt et språk i Vigo. Vi plasserer deg i språket du ønsket eller det språket vi tror er smart for deg hvis du ikke har ønsket noe i Vigo eller vi ikke har språket. Etter skolestart informerer språklærerne om faget og du vil ha anledning til å endre ønsket ditt første eller andre uken. Hvis du ønsker å følge undervisningen i et av språkene på ettermiddagen (se informasjon under og til høyre), må avdelingsleder for fremmedspråk ha beskjed om dette i løpet av første skoleuke. 

Hvis du kan et annet fremmedspråk og ønsker å ta eksamen i dette i stedet for å følge undervisning, les informasjon om "Morsmålseksamen". Du vil også få informasjon om "morsmålseksamen" ved skolestart.

For NYE elever på Vg2 og Vg3 (2 og 3ST)

Du må informere om hvilke programfag, matematikk OG fremmedspråk du ønsker FØR skolestart. Du gjør dette ved å sende mail til studieinspektør eller avdelingsleder (se informasjon for nye elever på forsiden eller oversikt under Skolens ansatte).

Hvis du ønsker å følge undervisningen i et av språkene på ettermiddagen (se informasjon under og til høyre), må avdelingsleder for fremmedspråk ha beskjed om dette i løpet av første skoleuke. 

Hvis du kan et annet fremmedspråk og ønsker å ta eksamen i dette i stedet for å følge undervisning, les informasjon om "Morsmålseksamen". 

Bydekkende ettermiddagsundervisning i språkfag

Elvebakken videregående skole, Foss videregående skole, Nydalen videregående skole, Oslo handelsgymnasium og Oslo katedralskole tilbyr ettermiddagsundervisning i enkelte språkfag som fremmedspråk, nivå I og/eller II. Se oversikt til høyre. Språkfagene kan tilbys både som fellesfag og som programfag, avhengig av etterspørsel. I tillegg tilbys det undervisning i nivå III i tysk, fransk og spansk.

Elever med fullført fremmedspråk nivå I fra ungdomsskolen, kan ta et nytt språk som fellesfag nivå I for å oppfylle kravene til studiekompetanse. Nivå I fellesfag tas over to år (4+4 timer).

Elever uten fremmedspråk fra ungdomsskolen trenger et språk som fellesfag, nivå I + II. Eleven må da følge ettermiddagsundervisning i tre år (både på Vg1, Vg2 og Vg3).

Elever kan også ta et tredje språkfag i tillegg til fremmedspråk fellesfag ved egen skole. Dette språket teller som et programfag. Både nivå I, II og III kan tas som programfag (5 timer over ett år per nivå).

Latin tilbys kun som programfag, latin 1 (5 timer) og latin 2 (5 timer). Tegnspråk som fremmedspråk tilbys på nivå I og II, som fellesfag.

Ettermiddagsundervisningen er et tilbud om undervisning i et fellesfag/programfag, og ikke et eksamensforberedende kurs for elever som ønsker å ta faget som privatist. Det er en forutsetning at eleven følger undervisningsopplegget gjennom hele skoleåret og skal ha standpunktkarakter i faget. Tilbudet omfatter to ukedager, og elevene må møte begge dager.

Tilbudet er åpent for elever fra alle kommunale videregående skoler i Oslo. Vi understreker at inntaket til videregående skoler skjer helt uavhengig av påmelding til disse tilbudene. Valg av disse språkene gir heller ikke grunnlag for skolebytte.

Oversikt over språk som undervises på andre skoler til normalt. Spør studieleder Maria maria.elmoussaoui@osloskolen.no for oppdatert informasjon.

Elvebakken videregående skole:

Kinesisk (mandarin) 

Foss videregående skole:

Italiensk 

Frank nivå III 

Nydalen videregående skole:

Tegnspråk 

Oslo handelsgymnasium:

Tysk nivå III 

Japansk 

Oslo katedralskole:

Spansk nivå III 

Latin 2 

Russisk I, fellesfag, år 2

Russisk II, fellesfag og programfag