Hovedseksjon

Fremmedspråk

Elever videregående skole

Ta kontak med studieleder Kristin for spørsmål!

Hvilket nivå og hvor mange år?

Hvis du hadde annet fremmedspråk på ungdomsskolen, kan du velge et nytt språk (nivå I) eller fortsette med språket fra ungdomsskolen (nivå II). Du skal da ha dette i to år; på Vg1 og på Vg2. Du får standpunkt og kan komme opp til eksamen på Vg2.

Hvis du ikke hadde annet fremmedspråk på ungdomsskolen,skal du ha fremmedspråk i tre år på vgs. Det heter da nivå I+II og du får standpunkt og kan komme opp til eksamen på Vg3.

For nye elever på Vg1 studiespes

Du har mest sannsynlig valgt et språk i Vigo. Vi plasserer deg i språket du ønsket eller det språket vi tror er smart for deg hvis du ikke har ønsket noe i Vigo eller vi ikke har språket. Etter skolestart informerer språklærerne om faget og du vil ha anledning til å endre ønsket ditt første eller andre uken. Hvis du ønsker å følge undervisningen i et av språkene på ettermiddagen (se informasjon under og til høyre), må avdelingsleder for fremmedspråk ha beskjed om dette i løpet av første skoleuke. 

Hvis du kan et annet fremmedspråk og ønsker å ta eksamen i dette i stedet for å følge undervisning, les informasjon om "Morsmålseksamen". Du vil også få informasjon om "morsmålseksamen" ved skolestart.

For nye elever på Vg2 og Vg3 studiespes

Du må informere om hvilke programfag, matematikk, fremmedspråk du ønsker før du starter hos oss i august. Du gjør dette ved å sende mail til studieleder eller din avdelingsleder.

Hvis du ønsker å følge undervisningen i et av språkene på ettermiddagen (se informasjon under og til høyre), må avdelingsleder for fremmedspråk ha beskjed om dette i løpet av første skoleuke. 

Hvis du kan et annet fremmedspråk og ønsker å ta eksamen i dette i stedet for å følge undervisning, les informasjon om "Morsmålseksamen". 

Ettermiddagsundervisning

Noen sentrumsskoler tilbyr ettermiddagsundervisning i enkelte språkfag som fremmedspråk, nivå I og/eller II. Se oversikt til høyre. Språkfagene kan tilbys både som fellesfag og som programfag, avhengig av etterspørsel.

Elever med fullført fremmedspråk nivå I fra ungdomsskolen, kan ta et nytt språk som fellesfag nivå I for å oppfylle kravene til studiekompetanse. Nivå I fellesfag tas over to år (4+4 timer).

Elever uten fremmedspråk fra ungdomsskolen trenger et språk som fellesfag, nivå I + II. Eleven må da følge ettermiddagsundervisning gjennom Vg1, Vg2 og Vg3.

Elever kan også ta et tredje språkfag i tillegg til fremmedspråk fellesfag ved egen skole. Dette språket teller som et programfag. Både nivå I, II og III kan tas som 5-timer  programfag.

Det er en forutsetning at eleven følger undervisningsopplegget gjennom hele skoleåret og skal ha standpunktkarakter i faget. Tilbudet omfatter to ukedager og fravær føres som normalt.

Tilbudet er åpent for elever fra alle kommunale videregående skoler i Oslo. Vi understreker at inntaket til videregående skoler skjer helt uavhengig av påmelding til disse tilbudene. Valg av disse språkene gir heller ikke grunnlag for skolebytte.

Oversikt over språk som undervises på andre skoler om ettermiddagen

Elvebakken videregående skole:

Kinesisk (mandarin) nivå I

Foss videregående skole:

Italiensk nivå 1

Tysk nivå III 

Nydalen videregående skole:

Tegnspråk nivå I

Oslo handelsgymnasium:

Tysk nivå III 

Japansk nivå I

Oslo katedralskole:

Spansk nivå III 

Russisk nivå I og II