Hovedseksjon

Om fagvalg

Vi tilbyr språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) og realfag. Når du søker skoleplass må du velge om du skal velge SSØ eller realfag, så du må vite hvilke typer fag du ønsker å fordype deg i før 1. mars. "Fordypningsfag" er normalt fag du fortsetter med på Vg3. Unntaket er fremmedspråk/morsmål nivå III som gir fordypning selv om det bare teller som ett fag á 5 timer.

For Vg2 skal du velge tre programfag og matematikk, altså fire fag til sammen.

For Vg3 skal du velge to programfag som gir deg fordypning fra Vg2 og enten tysk/spansk I+II eller et valgfritt programfag, altså tre fag til sammen. Hvis du ikke hadde annet fremmedspråk på ungdomsskolen og ikke har tatt morsmålseksamen nivå II (minimum), må du fortsette med fremmedspråket ditt på Vg3.

Matematikk R1 og S1 er programfag som du kan fordype deg i på Vg3 (men du må ikke).

Matematikk 2P er et fellesfag som du ikke fortsetter med på Vg3. Du får generell studiekompetanse uansett hvilke matematikk du velger, og de fleste studier krever kun 2P. Les mer om valg av matematikk her.

For å få vitnemål må du fordype deg i to fag og ha programfag innen samme programområde. Derfor blir valgmulighetene dine dårligere på Vg3 om du velger fag fra både SSØ og realfag på Vg2. 

Bare noen få studier krever at du har spesifikke fag. Normalt er det dårlige karakterer som stenger muligheter, ikke hvilke type fag du velger. For å velge realfagene hos oss må du ha minimum karakter 3 i 1P eller 2 i 1T. Vi anbefaler kun å velge fysikk og R1 hvis du har T-matte (eventuelt S1) med god karakter. VI anbefaler ingen med under karakter 4 i 1P å velge de andre realfagene. Se informasjon fra rådgiverne for hvilke nettsteder du kan bruke for å finne ut om studier du er interessert i krever noen spesielle fag.

Du velger fag ved å logge deg på VISMA. Du får mulighet til dette rett før uke 4.

Fristen er siste skoledag før vinterferien. Du kan be om å få endret ønskene dine på mail til studieleder frem til 15. august. Det er størst sjanse for at du får fagene du ønsker deg om du velger før vinterferien. 

Med forbehold:

  • Fag med for få søkere vil ikke starte opp.
  • I fag med for mange søkere blir søkere bli satt på en venteliste.

Programfag SSØ

VG2

VG3- Fordypning

Sosiologi og sosialantropologi

Sosialkunnskap/ samfunnsgeografi

Internasjonal engelsk (Engelsk 1)

Samfunnsfaglig engelsk (Engelsk 2)

Markedsføring og ledelse 1

Markedsføring og ledelse 2

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Rettslære 1

Rettslære 2

Psykologi 1

Psykologi 2

Samfunnsøkonomi 1

Samfunnsøkonomi 2

Matematikk S1

Matematikk S2

Matematikk R1

Matematikk R2

 

Programfag REALFAG

VG2

VG3- Fordypning

Kjemi 1

Kjemi 2

Biologi 1

Biologi 2

Fysikk 1

Fysikk 2

Matematikk S1

Matematikk S2

Matematikk R1

Matematikk R2

Informasjonsteknologi 1

Informasjonsteknologi 2

 

Går du Vg1 og er usikker hvilke programfag du skal velge?

SSØ fag passer for deg som er interessert i

  • samfunnsforhold i Norge
  • internasjonale spørsmål
  • hvordan enkeltmennesket passer inn
  • media
  • business og økonomi

Liker du SSØ fag kan du kanskje se deg selv i fremtidige yrker som politi, psykolog, sykepleier, samfunnsviter, bedriftsleder, byutvikler, politiker etc. 

_____________________________________________________________________

Realfag passer for deg som er flink i

  • matematikk og naturfag 
  • motivert og forberedt på realfagsstudier med mye pensum på engelsk og/eller utenlandsstudier

Liker du realfag kan du kanskje se deg selv i fremtidige yrker som sivilingeniør, lege, farmasøyt eller studere naturvitenskapelige og teknologiske fag.