Om fagvalg

Fagvalg 2018

Fagvalgansvarlig: 

Vi har tSpråk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) og realfag. Når du søker skoleplass må du velge om du skal velge SSØ eller realfag, så du må vite hvilke typer fag du ønsker å fordype deg i før 1.mars. "Fordypningsfag" er normalt fag du fortsetter med på Vg3 (men du kan ha 10 timer i samme år i stedet). Unntaket er fremmedspråk nivå III som gir fordypning selv om det bare teller som ett fag á 5 timer.

For Vg2 skal du velge tre programfag og matematikk, altså fire fag til sammen.

For Vg3 skal du velge to programfag som gir deg fordypning fra Vg2 og enten tysk/spansk I+II eller et valgfritt programfag, altså tre fag til sammen. Hvis du ikke hadde annet fremmedspråk på ungdomsskolen og ikke har tatt morsmålseksamen nivå II (minimum), må du fortsette med fremmedspråket ditt på Vg3.

Matematikk R1 og S1 er programfag som du kan fordype deg i på Vg3 (men du må ikke). Matematikk 2P er et fellesfag som du ikke fortsetter med på Vg3. Du får generell studiekompetanse uansett hvilke matematikk du velger, og de fleste studier krever kun 2P.

For å få vitnemål må du fordype deg i TO FAG og ha til sammen 560 TIMER (altså fire 5-timers programfag) INNEN SAMME PROGRAMOMRÅDE. Derfor blir valgmulighetene dine dårligere på Vg3 om du velger fag fra både SSØ og realfag på Vg2. Se mer informasjon om viktige ting å vite om vitnemål, for eksempel om forskjellen på førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål, under «For foresatte og elever».

Bare noen få studier krever at du har spesifikke fag. Normalt er det dårlige karakterer som stenger muligheter, ikke hvilke type fag du velger. For å velge realfagene hos oss må du ha minimum karakter 3 i 1P eller 2 i 1T, men vi anbefaler kun å velge fysikk og R1 hvis du har T-matte (eventuelt S1) med god karakter og ingen med under 4 i 1P å velge de andre realfagene. Se informasjon fra rådgiverne for hvilke nettsteder du kan bruke for å finne ut om studier du er interessert i krever noen spesielle fag.

Du velger fag ved å logge deg på www.blokkvalg.no etter du har fått e-post med brukernavn og passord. Du får dette normalt rett før uke 4.

Fristen er siste skoledag før vinterferien. Du kan be om å få endret ønskene dine på mail frem til 15.august, men det er størst sjanse for at du får fagene du ønsker deg om du velger før vinterferien. Søknader om å bytte etter skolestart tar tid å behandle og det er stor sannsynlighet for å få avslag.

Forbehold 1: fag med for få søkere vil ikke starte opp.

Forbehold 2: i fag med for mange søkere, blir de med lavest snitt i sammenlignbare fag eller som er tatt inn på et annet programområde bedt om å velge et annet fag.

 

For elever på 1ST som skal velge fag for Vg2, men ikke vet hvilke fag du vil velge:

 

For å gjøre det enklere å velge, har vi laget forslag til «fagpakker», med en forklaring for hvem vi tror «fagpakken» kan passe til. Huske at dette bare er forslag – det viktigste er at du velger fag du kommer til å gleder deg til å gå til 😊

Individ og samfunn

Sosiologi og sosialantropologi, rettslære, psykologi, 2p

  • For deg som vil prøve litt ulike fag for å finne ut hva du vil studere senere.
  • For deg som lurer på om du vil bli for eksempel advokat, psykolog, sosionom, barnevernspedagog, sykepleier, politi osv.

 

Sosiologi og sosialantropologi, internasjonal engelsk, psykologi, 2p

  • For deg som både er interessert i samfunnsforhold i Norge og internasjonalt hvordan enkeltmennesket passer inn. Eksempler på tema: studie- og arbeidsmuligheter i utlandet, norske og internasjonale utfordringer, demokrati, medias rolle osv.
  • For deg som lurer på om du vil bli diplomat, journalist, sykepleier, psykolog, en som jobber i et departement, politiker osv.

 

Sosiologi og sosialantropologi, internasjonal engelsk, markedsføring og ledelse, 2p

  • For deg som er mest interessert i hvordan globalisering, media og bedrifter påvirker enkeltmennesket og samfunnet
  • For deg som lurer på om du vil bli diplomat, bedriftsleder, journalist, sykepleier, en som jobber i et departement, en som jobber med internasjonal handel, politiker osv.

 

Business

Markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, økonomistyring, S1 eller 2P

  • For deg som er interessert i business og økonomi.

 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling, psykologi, markedsføring og ledelse, 2P

  • For deg som er mest interessert i å drive bedrift, salg og markedsføring

 

Realfag

Fysikk, kjemi, biologi, R1/S1

  • For deg som er kjempeflink i matematikk og naturfag og bare vil ha realfag

 

Fysikk, kjemi, internasjonal engelsk, R1/S1

  • For deg som er kjempeflink i matematikk og vil forberede deg på et realfagsstudier med mye pensum på engelsk og/eller utenlandsstudier