Driftsstyret

Skrivebok og penn

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre, som har ansvar for å

  • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Medlemmer

Lasse Johannessen(leder)

Vera Vendsbo

Marthe-Kari Harlem

Vikknesh Nadesan (for kommunalt ansatte)

Jan Fredrik Pedersen (for pedagogisk personale)

Sila Serife (elevrådets leder)

Thea Westlie (elevrådets nestleder) 

Terje Wold (sekretær)

Møteplanen for 2019

  • Mandag 10.12.18 kl. 16:00
  • Mandag 14.01.19 kl. 16:00
  • Mandag 25.02.19 kl. 16:00
  • Mandag 03.06.19 kl. 16:00
  • Mandag 02.09.19: kl.16:00 (første møte i neste skoleår)