Driftsstyret

Skrivebok og penn

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre, som har ansvar for å:

 • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • vedta strategisk plan for skolen
 • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Medlemmer

 • Lasse Johannessen (leder)
 • Vera Vendsbo
 • Marthe-Kari Harlem
 • Vikknesh Nadesan (for kommunalt ansatte)
 • Representant for pedagogisk personale
 • Elevrådets leder
 • Elevrådets nestleder
 • Terje Wold (sekretær)


Møteplanen for 2020

 • Mandag 24.08.2020 kl. 16-18
 • Mandag 12.10.2020 kl. 16-18
 • Mandag 18.01.2021 kl. 16-18
 • Mandag 08.03.2021 kl. 16-18
 • Mandag 07.06.2021 kl. 16-18