Driftsstyret

Skrivebok og penn

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre, som har ansvar for å:

 • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • vedta strategisk plan for skolen
 • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Medlemmer

 • Lasse Johannessen(leder)
 • Vera Vendsbo
 • Marthe-Kari Harlem
 • Vikknesh Nadesan (for kommunalt ansatte)
 • Jan Fredrik Pedersen (for pedagogisk personale)
 • Sila Serife (elevrådets leder)
 • Thea Westlie (elevrådets nestleder) 
 • Terje Wold (sekretær)


Møteplanen for 2019

 • Mandag 10.12.18 kl. 16:00
 • Mandag 14.01.19 kl. 16:00
 • Mandag 25.02.19 kl. 16:00
 • Mandag 03.06.19 kl. 16:00
 • Mandag 02.09.19: kl.16:00 (første møte i neste skoleår)