Hovedseksjon

Driftsstyret

Logo

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre som har ansvar for å:

 • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • vedta strategisk plan for skolen
 • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Medlemmer

 • Lasse Johannessen (leder)
 • Vera Vendsbo
 • Marthe-Kari Harlem
 • Vikknesh Nadesan (for kommunalt ansatte)
 • Representant for pedagogisk personale
 • Elevrådets leder
 • Elevrådets nestleder
 • Rektor (sekretær)