Hovedseksjon

Overflateteknikk Vg2

byt

Det er stor etterspørsel etter faglærte malere og gulvleggere. Her på Stovner videregående skole tilbyr vi overflateteknikk Vg2, som bygger videre på Bygg- og anleggsteknikk Vg1. Utdannelsen danner grunnlag for lærekontrakt i malerfaget, gulvleggerfaget eller industrimalerfaget.

Elevene får grunnleggende kunnskaper om ulike underlag å male på, hvordan behandle og vedlikeholde ulike overflater, fargelære, tapetsering, rehabilitere og legge nytt gulvbelegg, innendørsmaling og utendørsmaling og stort fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen i faget skal og utvikle evne til fleksibilitet, kreativitet og kritisk vurdering og legge grunnlaget for videreutvikling av egen kompetanse.

Les om yrkesveier på Vilbli.

Vi er eneste skole i Oslo som tilbyr overflateteknikk

Eksamen og karakter

Du kan bli trukket til eksamen i norsk (skriftlig eller muntlig) eller samfunnskunnskap (muntlig).

 

Du skal ha tverrfaglig eksamen, men du må ha bestått alle programfag og YFF for å få beholde karakteren på tverrfaglig eksamen.

 

Fagene dine dette året:

  • norsk (fellesfag)
  • samfunnskunnskap (fellesfag)
  • kroppsøving (fellesfag)
  • forbehandling og påføring (programfag)
  • helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (programfag)
  • yrkesfaglig fordypning (YFF)

Alle fag er avsluttende og du må bestå dem for å få fagbrev og/eller vitnemål etter påbygging til generell studiekompetanse.