Hovedseksjon

Viktige datoer våren 2024

Stovner vgs ønsker lykke til!

Onsdag 15. mai: Publisering av skriftlig eksamenstrekk kl. 09:00 i Visma InSchool.

Onsdag 15. mai: Publisering av dato på tverrfaglig praktisk eksamen og skriftlig eksamenstrekk kl. 09:00 i Visma Inschool.

Fredag 31. mai for VG2 og VG3: Søknadsfrist for dokumentasjon av fravær.

Tirsdag 4. juni: Kunngjøring av standpunktkarakterer i Visma Inschool for VG3.

Torsdag 6. juni: Søknadsfrist for fratrekk av fravær (10 dager).

Torsdag 6. juni: Hurtigklagefrist standpunkt VG3 og 3PÅK kl. 12:00.

Fredag 7. juni: Klagefrist standpunktkarakterer (skjema hentes i resepsjonen) for VG2 YF programfag, kl. 15:00.

Tirsdag 18. juni: Ordinær klagefrist standpunktkarakterer (skjema hentes i resepsjonen) for VG3 og 3PÅK, kl. 15:00.

Tirsdag 18. juni: Avslutninger for avgangselever, kveldstid. 

Fredag 21. juni: Klagefrist standpunktkarakterer (skjema hentes i resepsjonen) for VG2 fellesfag og programfag ST, kl. 15:00.

Fredag 21. juni: Kunngjøring av skriftlig eksamensresultatene (karakterene) i Visma Inschool kl. 10:00 ved personlig henvendelse til kontoret. Husk ID.

Tirsdag 25. juni: Hurtigklagefrist skriftlig eksamen VG3, skjema hentes i resepsjonen.

Tirsdag 25. juni: Elever kan hente vitnemål mellom kl. 12-14. Vitnemål som ikke hentes sendes i posten.

Onsdag 26. juni: Klagefrist standpunktkarakterer (skjema hentes i resepsjonen) for VG1, kl. 15:00.

 

 

 

Husk at...

Standpunktkarakterer er karakterene du får i fag som avsluttes inneværende skoleår. Disse kommer på vitnemålet ditt. Andre karakterer kalles terminkarakter eller halvårsvurdering.

NB!

Det kan kun klages på formelle feil på muntlig eksamen. Fristen for å klage er senest to dager etter avlagt eksamen.