Viktige datoer og klagerett (standpunkt og eksamen)

Stovner vgs ønsker lykke til!

Frister og datoer våren 2020 

Fredag 12. juni kl. 14.00: Kunngjøring av standpunktkarakterer i itslearning.

Tirsdag 16. juni kl 12.00: Hurtigklagefrist standpunkt VG3.

Torsdag 18. juni : Avslutning VG3.

Fredag 19. juni: Kunngjøring av eksamensresultatene (karakterene). Personlig henvendelse til kontoret. Husk ID.

Mandag 22. juni kl 12.00: Ordinær klagefrist standpunktkarakterer (skjema hentes i resepsjonen).

Fredag 26. juni kl 12.00: Hurtigklagefrist, skriftlig eksamen VG3.

Fredag 3. juli: Ordinær klagefrist eksamenskarakterer (forventet svar i sept/okt).

 

 

NB!

Det kan kun klages på formelle feil på muntlig eksamen. Fristen for å klage er senest to dager etter avlagt eksamen.

Kunngjøring og klagerett

Kunngjøring og klagerett

Kunngjøring av standpunkt- og terminkarakterer skjer først i itslearning. Karakterene blir normalt delt ut på papir etter 1. termin (slutten av januar) og siste skoledag. Se datoer i boksen til venstre. Karakterkortet blir ikke sendt hjem i posten.

I følge forskrift til opplæringslova § 5-12 er standpunktkarakter (IKKE terminkarakterer) et enkeltvedtak som eleven har klagerett på. Foresatte kan klage hvis eleven er under 18, men må selv gjøre seg kjent med karakteren via itslearning i tide. Ordinær klagefrist er 10 dager etter standpunkt er kunngjort. Frist for innlevering av hurtigklage for dem som skal ha vitnemål samme år, varierer fra år til år. Se boksen til høyre.

Det er utarbeidet et eget klageskjema som den enkelte elev (eller foresatte) henter hos rektor. Informasjon om videre prosess får du der.

Klagen behandles av en nemnd oppnevnt av Utdanningsetaten i Oslo. Nemnda vurderer om gjeldende regler for karakterfastsettelse er fulgt. Dersom det er tvil om dette, gis klager medhold og rektor og faglærer gjennomfører ny vurdering. Den nye vurderingen kan føre til at karakteren opprettholdes eller den kan endres til gunst eller ugunst for eleven. NB! Dette betyr at man også kan få dårligere karakter ved klage. I tillegg får man sjelden bedre karakter. Derfor er det viktigste  du gjør å kommunisere godt med faglærer før standpunkt settes.

Karakterene 1 og IV

Standpunktkarakteren 1 viser at du har vært til stede og fremstilt deg for vurdering, men ikke fått vist at du kan nok. Hvis du blir trukket til eksamen i faget og består eksamen, har du vist nok kompetanse slik at du også har bestått faget (merk at dette gjelder trekkfag, ikke tverrfaglig eksamen). Hvis du ikke blir trukket til eksamen i faget, har du rett til NUS-eksamen.

Standpunktkarakteren IV viser at du ikke har vært til stede og/eller ikke fremstilt deg for tilstrekkelig vurdering. Hvis du likevel stiller til eksamen, blir eksamenskarakteren annullert om du ikke får medhold i klage. Det hjelper dermed ikke å bestå eksamen for å bestå faget. Du har heller ikke rett til NUS-eksamen.

Eksamenskarakteren 1 i trekkfag fører til at faget ikke er bestått, selv om du har fått standpunktkarakter 2 eller bedre.

Se mer om eksamenskarakterer på egen side her