Hovedseksjon

Viktige datoer våren 2023

Stovner vgs ønsker lykke til!

Fredag 12. mai: Publisering av skriftlig eksamenstrekk kl. 0900 i VISMA

Fredag 12. mai: Publisering av dato på tverrfaglig praktisk eksamen og skriftlig eksamenstrekk kl. 0900 i VISMA.

Fredag 26. mai for VG2 og VG3: Søknadsfrist for dokumentasjon på fravær.

Onsdag 31. mai: Kunngjøring av standpunktkarakterer i VISMA for VG3.

Mandag 5. juni: Søknadsfrist for fratrekk av fravær (10 dager).

Mandag  5. juni: Hurtigklagefrist standpunkt VG3 og 3PÅK kl. 1500.

Tirsdag 13. juni: Ordinær klagefrist standpunktkarakterer (skjema hentes i resepsjonen) for VG3, VG2 YF og 3PÅK., kl. 1500.

Torsdag 15. juni: Avslutninger for avgangselever, kveldstid. 

Torsdag 15. juni: Klagefrist standpunktkarakterer for VG1 og VG2.

Onsdag 21. juni: Klassevise avslutninger for VG1 og VG2.

Torsdag 22. juni: Kunngjøring av skriftlig eksamensresultatene (karakterene). Personlig henvendelse til kontoret. Husk ID.

Mandag 26. juni: Hurtigklagefrist skriftlig eksamen VG3, skjema hentes i resepsjonen.

Tirsdag 27. juni: Elever kan hente vitnemål mellom 12-14.  Vitnemål som ikke hentes sendes i posten. 

 

 

 

NB!

Det kan kun klages på formelle feil på muntlig eksamen. Fristen for å klage er senest to dager etter avlagt eksamen.