Karakterer og viktige datoer våren 2019

Gutt med mobil

Frister og datoer våren 2019 VG3 ST, VG3 HUK, 3PÅK

Fredag 07. juni kl. 12.00: Kunngjøring av standpunktkarakterer i itslearning

Tirsdag 11. juni kl 1200: Hurtigklagefrist standpunkt VG3

Mandag 17.juni kl 18.00: Avslutning og utdeling av testvitnemål til VG3

Torsdag 20. juni fra kl 1000: Kunngjøring av eksamensresultatene (karakterene). Personlig henvendelse til kontoret. Husk ID.

Torsdag 20. juni mellom kl. 1000 og 1300: Faglærere tilgjengelig for veiledning ift klage

Mandag 24. juni kl 1400: Hurtigklagefrist, skriftlig eksamen VG3

Mandag 1. juli: Ordinær klagefrist eksamenskarakterer (forventet svar i sept/okt)

 

 

VG1 og VG2

Fredag 14. juni kl 1200: Kunngjøring av karakterer i itslearning

Torsdag 20. juni: Kunngjøring av skriftlig eksamenskarakterer

Mandag 24. juni kl 1200: Ordinær klagefrist standpunktkarakter

Mandag 1. juli kl. 1400: Ordinær klagefrist eksamenskarakter

NB! Det kan kun klages på formelle feil på muntlig eksamen. Fristen for å klage er senest to dager etter avlagt eksamen.

Drawing of a city

VG3

Fredag 07. juni kl.1200: Kunngjøring av karakterer i itslearning

Tirsdag 11. juni kl 1200: Hurtigklagefrist på standpunktkaraketer

Mandag 17. juni kl.12.00: Ordinær klagefrist, standpunktkarakterer (svar klart i oktober)

Torsdag 20. juni: Kunngjøring av skriftlig eksamenskarakterer

Mandag 1. juli kl. 1400: Ordinær klagefrist eksamenskarakter

NB! Det kan kun klages på formelle feil på muntlig eksamen. Fristen for å klage er senest to dager etter avlagt eksamen.

Drawing of a city