Karakterer

Kunngjøring og klagerett

Kunngjøring av standpunkt- og terminkarakterer skjer først i itslearning. Karakterene blir normalt delt ut på papir etter 1.termin (slutten av januar) og siste skoledag. Se datoer i boksen til høyre. Karakterkortet blir ikke sendt hjem i posten.

I følge forskrift til opplæringslova § 5-12 er standpunktkarakter (IKKE terminkarakterer) et enkeltvedtak som eleven har klagerett på. Foresatte kan klage hvis eleven er under 18, men må selv gjøre seg kjent med karakteren via itslearning i tide. Ordinær klagefrist er 10 dager etter standpunkt er kunngjort. Frist for innlevering av hurtigklage for dem som skal ha vitnemål samme år, varierer fra år til år. Se boksen til høyre.

Det er utarbeidet et eget klageskjema som den enkelte elev (eller foresatte) henter hos rektor. Informasjon om videre prosess får du der.

Klagen behandles av en nemnd oppnevnt av Utdanningsetaten i Oslo. Nemnda vurderer om gjeldende regler for karakterfastsettelse er fulgt. Dersom det er tvil om dette, gis klager medhold og rektor og faglærer gjennomfører ny vurdering. Den nye vurderingen kan føre til at karakteren opprettholdes eller den kan endres til gunst eller ugunst for eleven. NB! Dette betyr at man også kan få dårligere karakter ved klage. I tillegg får man sjelden bedre karakter. Derfor er det viktigste  du gjør å kommunisere godt med faglærer før standpunkt settes.

Karakterene 1 og IV

Standpunktkarakteren 1 viser at du har vært til stede og fremstilt deg for vurdering, men ikke fått vist at du kan nok. Hvis du blir trukket til eksamen i faget og består eksamen, har du vist nok kompetanse slik at du også har bestått faget (merk at dette gjelder trekkfag, ikke tverrfaglig eksamen). Hvis du ikke blir trukket til eksamen i faget, har du rett til NUS-eksamen.

Standpunktkarakteren IV viser at du ikke har vært til stede og/eller ikke fremstilt deg for tilstrekkelig vurdering. Hvis du likevel stiller til eksamen, blir eksamenskarakteren annullert om du ikke får medhold i klage. Det hjelper dermed ikke å bestå eksamen for å bestå faget. Du har heller ikke rett til NUS-eksamen.

Eksamenskarakteren 1 i trekkfag fører til at faget ikke er bestått, selv om du har fått standpunktkarakter 2 eller bedre.

Se mer om eksamenskarakterer på egen side her

Kommer senere: Frister og datoer våren 2018 - Vg3 ST, Vg3 HUD og påbygg  (3PÅK)

Datoene for våren 2017 var

Tirsdag 6.juni kl. 16.00 = Kunngjøring av standpunktkarakterer i itslearning

Onsdag 14.juni kl 18.00 = Utdeling av karakterkort

Fredag 16.juni kl. 12.00 = Hurtigklagefrist, standpunktkarakterer

Mandag 26.juni kl. 12.00 = Ordinær klagefrist, standpunktkarakterer (svar klart i oktober)

 

Drawing of a city

Kommer senere: Frister og datoer våren 2018 - Vg1 og Vg2

Datoene for våren 2017 var: 

Fredag 16.juni kl.12 = Kunngjøring av karakterer i itslearning

Onsdag 21.juni = Utdeling av karakterkort

Mandag 26.juni kl.12.00  = klagefrist, standpunktkarakterer (svar klar i oktober)

Drawing of a city