Hovedseksjon

Rørlegger Vg2

kem

Rørlegger Vg2 bygger på Bygg- og anleggsteknikk Vg1. Etter Vg2 er det to år i lære som avsluttes med en fagprøve som gir fagbrev.

Rørleggeren planlegger, monterer og reparerer rør og utstyr for daglig hygiene, varme- og kjøleanlegg, spesielle anlegg for brannslukking, trykkluft og gassanlegg. Rørleggeren bidrar aktivt med å legge forholdene til rette for fornuftig energibruk og ivaretakelse av miljøet.

Les om yrkesveier på Vilbli.

Fotografi: Bjørne Hoff

Eksamen og karakterer

Du kan bli trukket til eksamen i norsk (skriftlig eller muntlig) eller samfunnskunnskap (muntlig).

 

Du skal ha tverrfaglig eksamen, men du må ha bestått alle programfag og YFF for å få beholde karakteren på tverrfaglig eksamen.

 

Fagene dine dette året:

  • norsk (fellesfag)
  • samfunnskunnskap (fellesfag)
  • kroppsøving (fellesfag)
  • bransjelære (programfag)
  • sanitærteknikk (programfag)
  • varmeteknikk (programfag)
  • yrkesfaglig fordypning (YFF)

Alle fag er avsluttende og du må bestå dem for å få fagbrev og/eller vitnemål etter påbygging til generell studiekompetanse.