Klima, energi og miljøteknikk Vg2

kem

KEM bygger på Bygg- og anleggsteknikk Vg1. Etter Vg2 er det to år i lære som avsluttes med en fagprøve som gir fagbrev.

Rørleggeren planlegger, monterer og reparerer rør og utstyr for daglig hygiene, varme- og kjøleanlegg, spesielle anlegg for brannslukking, trykkluft og gassanlegg. Rørleggeren bidrar aktivt med å legge forholdene til rette for fornuftig energibruk og ivaretakelse av miljøet.

Blikkenslageren produserer, monterer, moderniserer, restaurerer, reparerer og foretar service på ventilasjonsanlegg, fasade og tak. Blikkenslageren arbeider med tynnplateprodukter i ulike metaller og sørger for at bygg er tette og har et godt inneklima med fornuftig energibruk.


Taktekkeren jobber med tekking av nybygg og rehabilitering, service og reparasjoner avtak på og i alle typer bygg. Arbeidet gjøres med mange forskjellige materialer som plast, asfalt, stein, tre og torv. Taktekkeren legger tak som beskytter mot snø, regn, varmetap og spredning av brann.

Les om yrkesveier på Vilbli.

 

Fotografi: Bjørne Hoff

Eksamen og karakterer

Du kan bli trukket til eksamen i engelsk (skriftlig eller muntlig), norsk (skriftlig eller muntlig) eller samfunnsfag (muntlig).

 

Du skal ha tverrfaglig eksamen, men du må ha bestått alle programfag og YFF for å få beholde karakteren på tverrfaglig eksamen.

 

Fagene dine dette året:

  • engelsk
  • norsk
  • samfunnsfag
  • kroppsøving
  • produksjon (programfag)
  • bransjelære (programfag)
  • yrkesfaglig fordypning (YFF)

Alle fag er avsluttende og du må bestå dem for å få fagbrev og/eller vitnemål etter påbygging til generell studiekompetanse.