Hovedseksjon

Studiespesialisering Vg1

st1

Ønsker du å få fordypning innen humanistiske fag, lære kritisk tenkning og faglig refleksjon, fordype deg innen samfunnsfag, historie, markedsføring eller rettslære? Eller ønsker du finne fram forskeren i deg, og få muligheten til å begynne på medisin, arkitekthøyskolen eller sivilingeniør, lære å stille spørsmål om verden rundt deg og oppdage fenomener du ikke visste eksisterte?

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Vi tilbyr studiespesialisering med full fordypning innen språk, samfunnsfag, økonomi og realfag. 

Viktig for nye elever

Du må velge om du skal ha 1T (teoretisk matematikk) eller 1P (praktisk matematikk). Denne avgjørelsen tar du sammen med matematikklæreren din etter et par uker hos oss.

Du har mest sannsynlig valgt et språk i Vigo. Vi plasserer deg i språket du ønsket eller det språket vi tror er lurt at du velger hvis du ikke har ønsket noe i Vigo eller vi ikke har språket. Etter skolestart informerer språklærerne litt generelt om fremmedspråkene og du vil ha anledning til å endre ønsket ditt første eller andre uken. Hvis du ønsker å følge undervisningen i et av språkene på ettermiddagen, må avdelingsleder for fremmedspråk ha beskjed om dette i løpet av første skoleuke. Hvis du kan et annet fremmedspråk og ønsker å ta eksamen i dette i stedet for å følge undervisning, les informasjon om "Morsmålseksamen". Du vil også få informasjon om "morsmålseksamen"ved skolestart.

 

 

Om fag og eksamen

Følgende fag får du standpunktkarakter i og du kan komme opp i eksamen i ett fag på Vg1:

 • Engelsk
 • Geografi
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Samfunnskunnskap

Følgende fag får du terminkarakter i (de fortsetter på Vg2):

 • Annet fremmedspråk
 • Kroppsøving
 • Norsk

NB! Disse fagene teller like mye som de øverste ved inntak til Vg2. Karakterene 1 og IV i disse fagene kan føre til at du må gå Vg1 på nytt eller at du ikke kommer inn på programområdet/skole du ønsker på vg2, i tillegg til at du kanskje kan for lite i fagene til å klare dem på Vg2.

Les mer om fellesfagene .