Studiespesialisering Vg1

st1

Ønsker du å få fordypning innen humanistiske fag, lære kritisk tenkning og faglig refleksjon, fordype deg innen samfunnsfag, historie, markedsføring eller rettslære? Eller ønsker du finne fram forskeren i deg, og få muligheten til å begynne på medisin, arkitekthøyskolen eller sivilingeniør (NTNU), lære å stille spørsmål om verden rundt deg og oppdage fenomener du ikke visste eksisterte?

Vi tilbyr studiespesialisering med full fordypning innen både språk, samfunnsfag, økonomi og realfag. Vi har også London i Vg2 med oppfølging fra Stovner Vgs. 

Alle elever leier laptop av skolen. Lærerne styrer når PC en kan brukes i timene og du får ta den hjem til leksebruk. Lærerne jobber i team og samarbeider om gjennomføringen av undervisningen og vurderingssituasjoner. Dette fører til høy kvalitet på undervisningen og sikring av lik vurderingspraksis. I tillegg har vi økt lærertetthet i fellesfagene, slik at lærerne har mer tid til hver enkelt elev.    

Les mer om videregående utdanning på Vilbli.

Viktig for nye elever

På Vg1 ST skal du velge om du skal ha 1T (teoretisk matematikk) eller 1P (praktisk matematikk). Denne avgjørelsen tar du sammen med matematikklæreren din etter et par uker hos oss.

Du har mest sannsynlig valgt et språk i Vigo. Vi plasserer deg i språket du ønsket eller det språket vi tror er lurt at du velger hvis du ikke har ønsket noe i Vigo eller vi ikke har språket. Etter skolestart informerer språklærerne litt generelt om fremmedspråkene og du vil ha anledning til å endre ønsket ditt første eller andre uken. Hvis du ønsker å følge undervisningen i et av språkene på ettermiddagen, må avdelingsleder for fremmedspråk ha beskjed om dette i løpet av første skoleuke. Hvis du kan et annet fremmedspråk og ønsker å ta eksamen i dette i stedet for å følge undervisning, les informasjon om "Morsmålseksamen". Du vil også få informasjon om "morsmålseksamen"ved skolestart.

 

Fotografi: Bjørne Hoff

Om eksamen og karakterer på studiespesialisering, Vg1

De avsluttende fagene får du standpunktkarakter i, de kommer på vitnemålet og du kan komme opp i eksamen i dem.

Følgende fag får du standpunktkarakter i og du kan komme opp i eksamen i ett av dem på Vg1:

  • Engelsk
  • Geografi
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag

Følgende fag får du terminkarakter i (de fortsetter på Vg2):

  • Annet fremmedspråk
  • Kroppsøving
  • Norsk

NB! Disse fagene teller like mye som de øverste ved inntak til Vg2. Karakterene 1 og IV i disse fagene kan føre til at du må gå Vg1 på nytt eller at du ikke kommer inn på programområdet/skole du ønsker på vg2, i tillegg til at du kanskje kan for lite i fagene til å klare dem på Vg2.

Her er lenke til mer om fellesfagene: https://www.vilbli.no/?Program=V.ST&Side=1.2&Kurs=V.STUSP1----_V.STSSA2----_V.STSSA3----