Studiespesialisering Vg1

st1

Ønsker du å få fordypning innen humanistiske fag, lære kritisk tenkning og faglig refleksjon, fordype deg innen samfunnsfag, historie, økonomi og ledelse eller rettslære? Eller ønsker du finne fram forskeren i deg, å få realfagspoeng og muligheten til å begynne på medisin, arkitekthøyskolen eller sivilingeniør (NTNU), lære å stille spørsmål om verden rundt deg og oppdage fenomener du ikke visste eksisterte?

Vi tilbyr studiespesialisering med full fordypning innen både språk, samfunnsfag, økonomi og realfag. Vi har også London i Vg2 med oppfølging fra Stovner Vgs. 

Alle elever leier laptop av skolen. Lærerne styrer når PC en kan brukes i timene og du får ta den hjem til leksebruk. Lærerne jobber i team og samarbeider om gjennomføringen av undervisningen og vurderingssituasjoner. Dette fører til høy kvalitet på undervisningen og sikring av lik vurderingspraksis. I tillegg har vi økt lærertetthet på Vg1, slik at lærerne har mer tid til hver enkelt elev.    

Les mer om programfag på nettsiden vår og videregående utdanning på Vilbli.

 

Fotografi: Bjørne Hoff