Studiespesialisering Vg1

st1

Ønsker du å få fordypning innen humanistiske fag, lære kritisk tenkning og faglig refleksjon, fordype deg innen samfunnsfag, historie, markedsføring eller rettslære? Eller ønsker du finne fram forskeren i deg, å få realfagspoeng og muligheten til å begynne på medisin, arkitekthøyskolen eller sivilingeniør (NTNU), lære å stille spørsmål om verden rundt deg og oppdage fenomener du ikke visste eksisterte?

Vi tilbyr studiespesialisering med full fordypning innen både språk, samfunnsfag, økonomi og realfag. Vi har også London i Vg2 med oppfølging fra Stovner Vgs. 

Alle elever leier laptop av skolen. Lærerne styrer når PC en kan brukes i timene og du får ta den hjem til leksebruk. Lærerne jobber i team og samarbeider om gjennomføringen av undervisningen og vurderingssituasjoner. Dette fører til høy kvalitet på undervisningen og sikring av lik vurderingspraksis. I tillegg har vi økt lærertetthet på Vg1, slik at lærerne har mer tid til hver enkelt elev.    

Les mer om videregående utdanning på Vilbli.

Viktig for nye elever

På Vg1 ST skal du velge om du skal ha 1T (teoretisk matematikk) eller 1P (praktisk matematikk). Denne avgjørelsen tar du sammen med matematikklæreren din etter et par uker hos oss.

Du må også velge et fremmedspråk. Vi ser hva du har valgt i Vigo og registrer deg i det språket, hvis mulig. Hvis du har ombestemt deg eller har spørsmål til dette, kan du sende mail til studieinspektør Merete Smedsvik på merete.smedsvik@ude.oslo.kommune.no. Hvis du kan skrive og snakke et annet språk enn norsk og engelsk og du har tatt/ønsker å ta eller lurer på om du kan ta eksamen i dette språket i stedet for å følge undervisning i fremmedspråk hos oss, hjelper vi deg med det også (ofte kalt morsmålseksamen).

Fotografi: Bjørne Hoff