Rådgivningstjenesten

rådgivere

Synnøve Fredly hjelper deg som går på Vg2 og Vg3 studiespesialisering.

Thomas Kruse hjelper deg som går på byggfag og teknikk og industriell produksjon og Vg3 påbygning.

Anne-Christin Skilbrei hjelper deg som går på helse- og oppvekstfag og Vg1 studiespesialisering

Charlotte Smith Systad er spesialrådgiver på skolen. Hun har kontor på rom 05-20-24.

 

Rådgivernes arbeidsoppgaver er delt i to hovedområder:

 

Rådgivernes arbeidsoppgaver er delt i to hovedområder:

Sosialpedagogisk oppfølging

Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivinga er å medverke til at den enkelte eleven finn seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlege, sosiale og emosjonelle vanskar som kan ha noko å seie for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen.

Opplæringsloven § 9.2. – Forskrift kap. 22-2 om sosialpedagogisk rådgivning

  • Samtaler/oppfølging av elever som har personlige eller sosiale vansker
  • Fraværsoppfølging
  • Tilrettelegging av skolehverdagen
  • Arbeid for å fremme det psykososiale miljøet på skolen

Oppfølgingen skjer i tett samarbeid med skolens ledelse, lærere, skolehelsetjenesten, NAV-veilederne og PPT. Vi samarbeider også med eksterne instanser som bydel, barnevern, IMDI m.fl.

 

Utdannings- og yrkesveiledning

Opplæringsloven § 9.2. – Forskrift kap. 22-3 om utdannings- og yrkesrådgivning:

Den enkelte eleven har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval. Utdannings- og yrkesrådgivinga har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig læringsperspektiv.

  • Fagvalg og valg av programområde/utdanningsprogram
  • Skolen har en treårig plan for utdannings- og yrkesveiledning for elever på studiespesialisering
  • Systematisk veiledning av elever på yrkesfag i tett samarbeid med kontaktlærere og faglærere

Rådgiverne har hovedansvaret for karriereveiledningen, men alle skolens ansatte vil på ulike måter bidra til å gi elevene kunnskaper og veiledning slik at de kan møte framtidige studier og arbeidsliv på en god måte.

Rådgiverne har taushetsplikt.  Vi sender med en bekreftelse på at elevene har vært hos oss – elevene får med andre ord ikke fravær for møter med rådgiver.

Alle skolens elever er velkommen til å lage avtale om individuell veiledning. Dersom du ønsker å avtale tid, eller du har andre spørsmål til oss, kan du sende oss en e-post eller komme innom kontoret.