Hovedseksjon

Matematikk

Mattematikk

Realfaglig mattematikk R1 (2MAR1) og R2 (2MR2)

Et viktig formål med programfaget er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn. Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdannings-sektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: (R1) VG2 / (R2) VG3 

 Arbeidsformer/metoder  

 • Mye jobbing med oppgaveløsning
 • Bruk av digitale verktøy som GeoGebra og vmMaxima

Viktige egenskaper          

 • Bør ha interesse for og god forståelse for matematikk
 • Bør ha hatt matematikk 1T på Vg1, og bør ha fått karakteren 3 eller bedre

Yrkesmuligheter   

 • Det er stort behov for matematikere innen en rekke yrker. Spesielt er det behov for sivilingeniører. De fleste sivilingeniørstudier krever R1 og R2 fra videregående skole

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen

 

Samfunnsfaglig matematikk S1 (2MAS1) og S2 (2MS2)

Matematikk for samfunnsfag bygger på både den praktiske og teoretiske varianten av fellesfaget matematikk. Faget egner seg best for de som senere vil studere fag i krysningen mellom samfunnsfag og teoretisk matematikk og/eller statistikk. Vil du bli fremtidens økonom, er dette det beste valget.

Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, lærer du nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk. Vi øver på modellering; å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk og der-etter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder. Slik kan vi forstå og analysere viktige samfunnsproblemer innenfor bl.a. helse, miljø, økonomi og globalisering. Viktige tema i faget er algebra, funksjoner, optimering og sannsynlighetsregning. 

Matematikk S2 bygger på matematikk S1 fra Vg2.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: (S1) VG2 / (S2) VG3 

Arbeidsformer/metoder

 • Teori- og leksegjennomgang på tavle
 • Oppgaveløsning i timene, enten selvstendig eller i gruppe
 • Oppgaveløsning ved hjelp av digitale verktøy f.eks. GeoGebra
 • Muntlig diskusjon rundt teori/oppgaveløsning
 • Innleveringsoppgaver et par ganger i året

Viktige egenskaper

 • Analytiske evner
 • Systematisk og selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet

Matematikk S1 bygger på enten matematikk 1T eller matematikk 1P fra Vg1. Det er en stor fordel hvis man har matematikk 1T fra Vg1.

Yrkesmuligheter

 • Bank, finans og forsikring
 • Økonom, statistiker, finansanalytiker
 • Samfunnsanalytiker, samfunns- eller økonomijournalist

Matematikk er et viktig og nyttig verktøy for å løse problemer på mange områder. Mange bedrifter er ute etter å ansette folk som er selv-stendige og har gode analytiske evner, noe man lærer når man jobber med matematikk.

Merk at S1 og S2 svarer til R1 ved søk om opptak til studier på universitet og høgskoler som krever R1. Dette gjelder for eksempel lege, tannlege, farmasøyt og veterinær.

 

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen