Hovedseksjon

Erasmus+

Logo

Stovner videregående skole har fått i 2023 akkreditering til Erasmus + for perioden 2023-2027. Det betyr at programmet gir støtte til mobilitetsopphold for studiespesialisering, yrkesfag elever og ansatte for å bidra til å fremme verdien av mangfold, inkludering, toleranse, og medborgerskap. I tillegg styrke kvaliteten på undervisning og heve kompetansen hos ansatte. 

Fremtidsplaner

Elevmobilitet skal gi mulighet til å sende elever på individuell utveksling eller gruppeutveksling for et kortere læringsopphold et annet land.

Ansattmobilitet skal gi mulighet for å arbeide med strategiske mål og utviklingsplaner innen undervisning og opplæring på et internasjonalt nivå. Lærere, pedagogisk personell og andre ansatte skal få mulighet til å heve sin kompetanse, utveksle erfaringer med kollegaer i andre land samt styrke sine ferdigheter og kvalifikasjoner gjennom jobbskygging, kurs eller konferanser.

Vi er så grad over tildelingen vi har fått og ser vi frem til å kunne tilby denne muligheten til våre elever og ansatte.

Har du spørsmål ta kontakt med Omar.

 

 

 

 

 

Logo

Stovner vgs Madrid 2023 12 – 19 de mar de 2023