Teknikk og industriell produksjon Vg1

tip

Utdanningsprogrammet omfatter blant annet kjøretøy, industriteknologi, transport og logistikk og maritime fag. Programmet leder til yrker som for eksempel bilmekaniker, motormann, industrimekaniker, logistikkmedarbeider, automatiker, gjenvinningsoperatør og låsesmed. 

Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Vi tilbyr Vg2-programmet kjøretøy som bygger på VG1-programmet teknikk og industriell produksjon. Etter Vg2, eller etter oppnådd yrkeskompetanse, kan du også velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Alle elever leier Laptop av skolen. Lærerne styrer når PC en kan brukes i timene og elevene får ta den hjem til leksebruk. Lærerne jobber i team og samarbeider om gjennomføringen av undervisningen og vurderingssituasjoner. Dette fører til høy kvalitet på undervisningen og lik vurderingspraksis. I tillegg har vi økt lærertetthet på yrkesfag, slik at lærerne har mer tid til hver enkelt elev.    

Les om yrkesveier på Vilbli.

Om eksamen og karakterer på teknikk og industriell produksjon, Vg1

Du kan bli trukket til eksamen i matematikk (skriftlig eller muntlig) eller naturfag (muntlig)

 

Følgende fag får du standpunktkarakter i:

  • Matematikk 1P-Y
  • Naturfag
  • Dokumentasjon og kvalitet
  • Produksjon
  • Tekniske tjenester
  • Yrkesfaglig fordypning

Disse fagene kommer på vitnemålet når du er ferdig med fagbrev og/eller påbygging til generell studiekompetanse og må være bestått.

 

Følgende fag får du terminkarakter i (de fortsetter på Vg2):

  • Engelsk
  • Kroppsøving
  • Norsk

NB! Disse fagene teller like mye som de øverste ved inntak til Vg2. Karakterene 1 og IV i disse fagene kan føre til at du må gå Vg1 på nytt eller at du ikke kommer inn på programområdet du ønsker på vg2, i tillegg til at du kanskje kan for lite i fagene til å klare dem på Vg2.

Her er lenke til mer om fagene