Teknikk og industriell produksjon Vg1

tip

Utdanningsprogrammet omfatter blant annet kjøretøy, industriteknologi, transport og logistikk og maritime fag. Programmet leder til yrker som for eksempel bilmekaniker, motormann, industrimekaniker, logistikkmedarbeider, automatiker, gjenvinningsoperatør og låsesmed. 

Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Vi tilbyr Vg2-programmet kjøretøy som bygger på VG1-programmet teknikk og industriell produksjon. Etter Vg2, eller etter oppnådd yrkeskompetanse, kan du også velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Alle elever leier Laptop av skolen. Lærerne styrer når PC en kan brukes i timene og elevene får ta den hjem til leksebruk. Lærerne jobber i team og samarbeider om gjennomføringen av undervisningen og vurderingssituasjoner. Dette fører til høy kvalitet på undervisningen og lik vurderingspraksis. I tillegg har vi økt lærertetthet på yrkesfag, slik at lærerne har mer tid til hver enkelt elev.    

Les om yrkesveier på Vilbli.