Hovedseksjon

Teknologi- og industrifag Vg1

tip

Utdanningsprogrammet omfatter blant annet kjøretøy, industriteknologi, transport og logistikk og maritime fag. Programmet leder til yrker som for eksempel bilmekaniker, motormann, industrimekaniker, logistikkmedarbeider, automatiker, gjenvinningsoperatør og låsesmed. 

Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Vi tilbyr Vg2 Kjøretøy. Etter bestått Vg2 kan du også velge Vg3 påbygging for generell studiekompetanse.

Les om yrkesveier på Vilbli.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med avdelingsleder Marianne.

Video fra vårt verksted

Eksamen og karakterer

Du kan bli trukket til eksamen i matematikk (skriftlig eller muntlig), engelsk (skriftlig eller muntlig) eller naturfag (muntlig).

 

Følgende fag får du standpunktkarakter i:

  • Matematikk 1P-Y (fellesfag)
  • Naturfag (fellesfag)
  • Engelsk (fellesfag)
  • Konstruksjons- og styringsteknikk (programfag)
  • Produksjon og tjenester (programfag)
  • Produktivitet og kvalitetsstyring (programfag)
  • Yrkesfaglig fordypning

Disse fagene kommer på vitnemålet når du er ferdig med fagbrev og/eller påbygging til generell studiekompetanse og må være bestått.

Følgende fag får du terminkarakter i (de fortsetter på Vg2):

  • Kroppsøving