Helse- og oppvekstfag Vg1

Helse- og oppvekstfag

Ønsker du å få en fordypning innen helse- og oppvekstfag, grunnleggende kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjon, forebyggende helsearbeid, kostlære, hygiene og førstehjelp og kommunikasjon med andre mennesker i alle livsfaser og livssituasjoner?

Hos oss har du mulighet til å utdanne deg til hudpleier eller helsefagarbeider etter at du har fullført det første året vg1 helse- og oppvekstfag. Våre videre linjer er Vg2- hudpleie og Vg2-helsearbeiderfag.

Alle elever leier bærbar PC av skolen. Lærerne styrer når PC en kan brukes i timene og elevene får ta den hjem til leksebruk. Lærerne jobber i team og samarbeider om gjennomføringen av undervisningen og vurderingssituasjoner. Dette fører til høy kvalitet på undervisningen og sikring av lik vurderingspraksis. I tillegg har vi økt lærertetthet på yrkesfag, slik at lærerne har mer tid til hver enkelt elev.    

Les om yrkesveier på Vilbli.

Eksamen og karakterer på helse- og oppvekstfag, Vg1

Du kan bli trukket til eksamen i matematikk (skriftlig eller muntlig) eller naturfag (muntlig). 

Standpunkt: 

Følgende fag får du standpunktkarakter i:

  • Matematikk 1P-Y
  • Naturfag
  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse
  • Yrkesfaglig fordypning

Disse fagene kommer på vitnemålet når du er ferdig med fagbrev og/eller påbygging til generell studiekompetanse og må være bestått.

Terminkarakter: 

Følgende fag får du terminkarakter i (de fortsetter på Vg2):

  • Engelsk
  • Kroppsøving
  • Norsk

NB! Disse fagene teller like mye som de øverste ved inntak til Vg2. Karakterene 1 og IV i disse fagene kan føre til at du må gå Vg1 på nytt eller at du ikke kommer inn på programområdet du ønsker på vg2, i tillegg til at du kanskje kan for lite i fagene til å klare dem på Vg2.

Les mer om fagene på VilBli