Hovedseksjon

Helse- og oppvekstfag Vg1

Helse- og oppvekstfag

Ønsker du å få en fordypning innen helse- og oppvekstfag, grunnleggende kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjon, forebyggende helsearbeid, kostlære, hygiene og førstehjelp og kommunikasjon med andre mennesker i alle livsfaser og livssituasjoner?

Hos oss har du mulighet til å utdanne deg videre etter at du har fullført det første året vg1 helse- og oppvekstfag. Våre videre linjer på Vg2 er hudpleie, helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfag.

Les om yrkesveier på Vilbli.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med avdelingsleder Hyam.

Eksamen og karakterer 

Du kan bli trukket til eksamen i matematikk (skriftlig eller muntlig), engelsk (skriftlig eller muntlig) eller naturfag (muntlig). 

Standpunkt: 

Følgende fag får du standpunktkarakter i:

  • Matematikk 1P-Y (fellesfag)
  • Naturfag (fellesfag)
  • Engelsk (fellesfag)
  • Helsefremmende arbeid (programfag) 
  • Kommunikasjon og samhandling (programfag)
  • Yrkesliv i helse- og oppvekstfag (programfag)
  • Yrkesfaglig fordypning

Disse fagene kommer på vitnemålet når du er ferdig med fagbrev og/eller påbygging til generell studiekompetanse og må være bestått.

Terminkarakter: 

Følgende fag får du terminkarakter i (de fortsetter på Vg2):

  • Kroppsøving