Hovedseksjon

Søknad om studiedag

Fem videregåendeskoleelever

REGLER FOR BRUK AV STUDIEDAGER:
1. Søknad om studiedag rettes til kontaktlærer på fastlagt skjema senest to dager før den aktuelle studiedagen.
2. Eleven tar selv kontakt med faglærere og får bekreftet at det ikke er noe hinder for studiedag. Søknaden skrives under av elev og kontaktlærer når alle opplysninger er hentet inn.
3. Studiedagen kan ikke tas i forlengelse av ferier og offentlige høytidsdager som er fastsatt på årsplanen. Det gis ikke studiedag i forkant av muntlig eksamen.
4. Det skal ikke føres fravær for innvilgede studiedager.
5. Kontaktlærer og/eller faglærer kan avslå søknaden om studiedag dersom eleven har stort fravær som kan gi konsekvenser for vurdering eller for å følge opp de timene de er borte.
6. Eleven har selv ansvaret for at søknaden innfrir kravene, slik at kontaktlærer slipper å undersøke om eleven har prøver på studiedagen. Dersom eleven gir uriktige opplysninger i søknaden, vil dette anses som brudd på skolens ordensreglement.

Søknad printes ut her