Hovedseksjon

Økonomi

Stovner vgs spill

Samfunnsøkonomi 1 (SAM3025)

Vil du lære hva som bestemmer aksje og boligprisene, hvorfor arbeidsledigheten er lav i Norge og hvordan staten bruker pengepolitikken som verktøy for felles velferd?  Ønsker du å forstå konsekvensene av en pandemi eller politisk uro for arbeidslivet, næringslivet og samfunnet? Ønsker du å forstå hvordan pris mekanismen fungerer for kryptovaluta (Bitcoin etc). Samfunnsøkonomi gir deg innsikt i økonomisk teori og politikk. Du lærer hvordan økonomi spiller en vesentlig rolle i menneskers liv og hverdag, og er avgjørende for vår levestandard og velferd. Tar du samfunnsøkonomi så kan du forklare de viktigste kreftene som virker inn på økonomi. Faget er delt inn i seks hovedområder:

1.     Markedsteori: Hvordan tilpasser bedrifter seg kundenes behov og konkurrentene, og innsikt i markedet for varer og tjenester, arbeidskraft og kapital.

2.     Nasjonalregnskap og økonomisk vekst: Hvordan finner vi ut hvor godt det går med økonomien i landet, for eksempel betyr økonomisk vekst automatisk større velferd i samfunnet?

3.     Arbeidsmarked og arbeidsledighet: Hva er lønninger, hvorfor oppstår lønnsforskjeller og hva kan vi gjøre for å bekjempe arbeidsledighet?

4   Prisvekst og pengepolitikk: Hva er inflasjon og deflasjon, og hvordan bruker Norges Bank styringsrenta for å sørge for at inflasjonen ikke blir for høy? Hvilken rolle har finansmarkedene i samfunnsøkonomien?

5.    Inntektsfordeling og miljøproblemer: Hvordan oppstår inntektsforskjeller i samfunnet, og hvordan påfører økonomisk aktivitet samfunnet miljø problemer?

6.    Internasjonal økonomiHvorfor har internasjonal arbeidsdeling og samhandel så stor betydning for velferden vår, hvordan dannes valutakurser og hvordan påvirker disse vår handel med andre land?

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG2

Arbeidsformer/metoder:

 • Tavleundervisning
 • Praktisk oppgaveløsning
 • Debatt
 • Prosjekt

Viktige egenskaper

·      Grunnleggende matematikkforståelse

·      Like å vite litt om alt og se sammenhengene

·      Liker å holde deg oppdater med nyheter

Yrkesmuligheter: 

 • Bank, finans og forsikring
 • Offentlig forvaltning
 • Private bedrifter 
 • Kommunikasjon og media
 • Organisasjon og person
 • Personal- og organisasjonsutvikling
 • Starte egen bedrift

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

 

Samfunnsøkonomi 2 (SAM3026)

Samfunnsøkonomi bygger på programfaget samfunnsøkonomi 2. Faget består av dybdelæring, og det å se helheten innen pengepolitikken, arbeidsledigheten, og boligprisene. Du vil kunne debattere og forstå   konsekvensene av en pandemi eller politisk uro for arbeidslivet, næringslivet og samfunnet. Du vil få innsikt i økonomisk teori og politikk. Du vil få mer innsikt av aksjemarkeds og kryptovaluta (Bitcoin). Samt du vil lærer hvordan økonomi spiller en vesentlig rolle i menneskers liv og hverdag, og er avgjørende for vår levestandard og velferd.

Faget gir et godt grunnlag for videre studier innen samfunnsøkonomi, økonomi, statsvitenskap samt sosilogi.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG3

Arbeidsformer/metoder: 

 • Tavleundervisning
 • Praktisk oppgaveløsning
 • Debatt
 • Prosjekt
 • Brettspillet monopol

Viktige egenskaper:

 • Liker å holde deg oppdater med nyheter
 • Liker å vite litt om alt og se sammenhenger

Yrkesmuligheter:

 • Offentlig forvaltning
 • Bank, finans og forsikring
 • Private bedrifter
 • Kommunikasjon og media
 • Organisasjon og person
 • Personal- og organisasjonsutvikling
 • Starte egen bedrift

Eksamensform: Elevene trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen