Økonomi

Stovner vgs spill

Økonomistyring (3ØKOS):

 Faget er delt inn i tre hovedområder:

1) Næringsliv og samfunn:

Denne delen dreier seg om næringsutviklingen i Norge i et historisk perspektiv. Det handler om å forstå den rollen bedrifter spiller i et samfunn og hvordan lokale ressurser kan bidra til både muligheter og konflikt.

2) Økonomistyring:

Dette hovedområdet dreier seg om å føre og avslutte regnskap, beregne og analysere nøkkeltall, sette opp kalkyler, budsjetter og foreta budsjettkontroll. Det handler om sentrale begreper og sammenhenger knyttet til resultat- og balanseberegning, og hvordan bedriftenes regnskap settes opp etter gjeldende regelverk. Bruk av digitale verktøy er sentralt. Ca. 80 % av tidsbruken i faget handler om økonomistyring.

3) Etikk og miljø:

Denne delen dreier seg om etiske dilemmaer og utfordringer i regnskapsarbeidet, en revisors rolle i bedriftene og kravet til autorisasjon for regnskapsførere. Det handler også om miljø-rapportering og miljøtiltak.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG2

 • Arbeidsformer/metoder
 • Tavleundervisning
 • Praktisk oppgaveløsning
 • Bruk av regneark med ferdigmodeller og egne modeller
 • Brettspillet Monopol

Viktige egenskaper

 • Nøyaktighet i forhold til tall
 • Grunnleggende matematikkforståelse
 • Tålmodighet i forhold til å jobbe mye med samme type oppgaver

Yrkesmuligheter: 

Regnskapsfører, revisor, økonom innen

 •  Bank, finans og forsikring
 • Offentlig forvaltning
 • Private bedrifter
 • Personal- og organisasjonsutvikling
 • Regnskap og revisjon

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen

 

Økonomi og ledelse (3ØKOL)

Økonomi og ledelse bygger på programfaget økonomistyring. Faget består av en ren   økonomidel der vi jobber med tall og økonomiske modeller og en mer samfunnsvitenskapelig del, der vi tar for oss ledelsesteori. 

Hovedområder er kostnader, inntekter, markedstilpassing, finansiering, investering, personalarbeid, arbeidsmiljø, globalisering, organisasjonsteori og ledelse. Faget har et bedriftsøkonomisk perspektiv, og tar ikke for seg privatøkonomi.  Faget gir et godt grunnlag for videre studier innen økonomi.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG3

Arbeidsformer/metoder: 

 • Tavleundervisning
 • Praktisk oppgaveløsning
 • Bruk av regneark med ferdigmodeller og egne modeller
 • Brettspillet Monopol
 • Dataspill

Viktige egenskaper: Som næringslivsøkonomi

Yrkesmuligheter: 

Økonom, økonomisjef, økonomikonsulent innen

 • Bank, finans og forsikring
 • Private bedrifter
 • Offentlig forvaltning
 • Personal- og organisasjonsutvikling

Eksamensform: Elevene trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen