Hovedseksjon

Psykologi

Psykologi

Psykologi 1 (3PS1)

Psykologi 1 passer for deg som ønsker en psykologisk grunnforståelse. Faget skal gi elevene en innføring i sentrale psykologiske emner og gi en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved den moderne psykologiens historie. Psykisk helse er et fokusområde i opplæringen, og faget har som mål å gi basiskunnskaper om hva som fremmer og hemmer psykisk helse.

Opplæringen skal bidra til å stimulere den enkelte til å tenke, forstå og reflektere over samspillet mellom individ og samfunn. Med bakgrunn i de ulike tradisjonene innen psykologifaget skal vi diskutere hvorfor vi handler som vi gjør, og hva det er som gjør oss til hvem vi er.

Hovedområdene i faget er psykologiens historie og utvikling, utviklingspsykologi, mennesket og læring, psykologiens biologiske grunnlag og mennesket og helse.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG2

Arbeidsformer/metoder

 • Undervisningen er i stor grad lagt opp rundt fagsamtaler og diskusjoner
 • Vi leser om og diskuterer aktuelle saker som kan knyttes til faget
 • Vi drøfter ulike synspunkter på aktuelle samfunnsspørsmål

Viktige egenskaper

 • Interesse for mennesker og menneskets væremåte
 • God muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å reflektere og tenke kritisk

Yrkesmuligheter

 • Klinisk psykolog (pasientbehandling)
 • Forsker
 • HR- og personalansvar
 • Konsulent
 • Undervisning

Eksamensform: Eleven kan bli trukket ut til muntlig eksamen

 

Psykologi 2 (3PS2)

Psykologi 2 gir en innføring i sentrale psykologiske emner og orienterer om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved den moderne psykologiens historie.

Hovedområdene i psykologi 2 er psykologien i dag, sosialpsykologi, kommunikasjon og helsepsykologi.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG3

Arbeidsformer/metoder

 • Vi skal utvikle vår evne til samarbeid, kreativitet og analytisk refleksjon
 • Vi skal tilegne oss kunnskap om begreper, modeller og teorier i psykologien, og se på disse som grunnlag for å utvikle egen tenkning

Viktige egenskaper: Som psykologi 1, men her er det også viktig med god skriftlig framstillingsevne

Yrkesmuligheter: Som psykologi 1

Eksamensform: Eleven kan bli trukket ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen