Elevrådet

Elevrådet

Om elevrådet:

Elevrådet ved skolen er elevenes øverste organ. Elevrådet er elevenes “talerør” overfor skolens ledelse. Elevrådsstyret har møter med rektor hver 14. dag. På denne måten kan elevrådet ha innflytelse i saker som angår elevene. Det er derfor svært viktig, både for elevene og for andre grupper ved skolen, at elevrådet fungerer bra.

Elevrådet består av en tillitselev med vararepresentant fra hver klasse. Elevrådet har egen posthylle på skolens kontor. Elevrådsstyret henter posten og informerer resten av elevrådet om saker av betydning.

Elevrådet har til oppgave å hjelpe elevene med å ta opp spørsmål de mener er viktige. Forslag til elevrådet kan leveres til tillitseleven i klassen.

Tillitselev:

Det velges en tillitselev med vararepresentant fra hver klasse. Tillitseleven er elevrådets representant i klassen. Spørsmål og forslag fra elever i klassene skal bringes videre til elevrådsstyret. Tillitseleven skal orientere klassen om hva som skjer på møtene i elevrådet, samt sørge for at klassen får all informasjon som sendes ut fra elevrådsstyret. 

 

Hannah Lajord-Stilen er kontaktperson for elevrådet.

Årets elevråd

Leder: Sila Basoglu - 2ST3
Nestleder: Thea Eldor Westlie 3PÅK1
Sekeretær: Arselan Shabir 3PÅK1
Økonomiansvarlig: Faiz Alam 1TIP2
 Styremedlem: Vihusan Vamatheven 3ST3
Styremedlem: Hojattullah Hassani 2KEM1
Styremedlem: Shagun Raturi 2ST4
Drawing of a city
Ring med elevråd