Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådstyret

Om elevrådet:

Elevrådsstyret har møter med rektor hver 14. dag. På denne måten kan elevrådet ha innflytelse i saker som angår elevene. Det er derfor svært viktig, både for elevene og for andre grupper ved skolen, at elevrådet fungerer bra.

Elevrådet består av en tillitselev med vararepresentant fra hver klasse. Elevrådet har egen posthylle på skolens kontor. Elevrådsstyret henter posten og informerer resten av elevrådet om saker av betydning.

Elevrådet har til oppgave å hjelpe elevene med å ta opp spørsmål de mener er viktige. Forslag til elevrådet kan leveres til tillitseleven i klassen.

Tillitselev:

Det velges en tillitselev med vararepresentant fra hver klasse. Tillitseleven er elevrådets representant i klassen. Spørsmål og forslag fra elever i klassene skal bringes videre til elevrådsstyret. Tillitseleven skal orientere klassen om hva som skjer på møtene i elevrådet, samt sørge for at klassen får all informasjon som sendes ut fra elevrådsstyret. 

 

Styret i elevrådet 2023 - 2024

Ledere: Dhua Khan og Sehr Tariq

Styremedlemmer: Hussien Hayek og Hanna Mphatso Seip