Hovedseksjon

Helsearbeiderfag Vg2

hea

Ønsker du å få en fordypning innen grunnleggende kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjon, forebyggende helsearbeid, kostlære, hygiene og førstehjelp og kommunikasjon med andre mennesker i alle livsfaser og livssituasjoner?

Skolen har et godt samarbeid med bydelen, som gjør at vi har tilgang på gode praksisplasser.

Les om yrkesveier på Vilbli.

 

Fotografi: Bjørne Hoff

Eksamen og karakterer

Du kan bli trukket til eksamen i norsk (skriftlig eller muntlig) eller samfunnskunnskap (muntlig).

 

Du skal ha tverrfaglig eksamen, men du må ha bestått alle programfag og YFF for å få beholde karakteren på tverrfaglig eksamen.

 

Fagene dine dette året:

  • norsk (fellesfag)
  • samfunnskunnskap (fellesfag)
  • kroppsøving (fellesfag)
  • helsefremmende arbeid (programfag)
  • kommunikasjon og samhandling (programfag)
  • Yrkesliv i helsearbeiderfag (programfag)
  • Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Alle fag er avsluttende og du må bestå dem for å få fagbrev og/eller vitnemål etter påbygging til generell studiekompetanse.