Hovedseksjon

Helsearbeiderfag Vg2

hea

Ønsker du å få en fordypning innen grunnleggende kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjon, forebyggende helsearbeid, kostlære, hygiene og førstehjelp og kommunikasjon med andre mennesker i alle livsfaser og livssituasjoner?

Skolen har et godt samarbeid med bydelen, som gjør at vi har tilgang på gode praksisplasser.

Les om yrkesveier på Vilbli.

 

 

Eksamen og karakterer

Du kan bli trukket til eksamen i norsk (skriftlig eller muntlig) eller samfunnskunnskap (muntlig).

 

Du skal ha tverrfaglig eksamen, men du må ha bestått alle programfag og YFF for å få beholde karakteren på tverrfaglig eksamen.

 

Fagene dine dette året:

  • norsk (fellesfag)
  • samfunnskunnskap (fellesfag)
  • kroppsøving (fellesfag)
  • helsefremmende arbeid (programfag)
  • kommunikasjon og samhandling (programfag)
  • Yrkesliv i helsearbeiderfag (programfag)
  • Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Alle fag er avsluttende og du må bestå dem for å få fagbrev og/eller vitnemål etter påbygging til generell studiekompetanse.