Helsearbeiderfag Vg2

hea

Ønsker du å få en fordypning innen grunnleggende kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjon, forebyggende helsearbeid, kostlære, hygiene og førstehjelp og kommunikasjon med andre mennesker i alle livsfaser og livssituasjoner?

Skolen har et godt samarbeid med bydelen, som gjør at vi har tilgang på gode praksisplasser.

Les om yrkesveier på Vilbli.

 

Fotografi: Bjørne Hoff