Fritak fra norsk sidemål (nynorsk)

Gjeng med ungdom sitter i solen.

Nynorsk er et viktig fag å mestre i arbeidslivet og i samfunnsdebatten. Det er viktig for demokratiet at de som skriver på nynorsk blir hørt like mye som dem som skriver på bokmål. 

Noen kan likevel ha rett til fritak. Hvem dette gjelder er styrt av forskrift til opplæringsloven som du finner ved å klikke på lenken i menyen til høyre.

Du finner også søknadsskjema i menyen til høyre. Du skal fylle ut alt over det grå feltet og jeg har prøvd å forenkle forskriftene på side to. Der står det også hvilke dokumentasjon du må legge ved.

Vi har dessverre ikke tilgang til alle vedtak, karakteroversikter osv. fra ungdomsskoler eller andre videregående skoler. Derfor er det viktig du legger ved nødvendig dokumentasjon selv.

Du kan få utskrift av søknadsskjemaet i resepsjonen og det er også der du skal levere skjemaet og dokumentasjonen.

Det er ingen frist for å søke om fritaket, men du må vente på svar på vedtaket eller informasjon fra norsklærer eller kontaktlærer før du vet om du faktisk får fritak.

Ved spørsmål ta kontakt med din avdelingsleder.