Hovedseksjon

Fraværsregler

Elever som sitter ute

Hvis du har mer enn 10% udokumentert fravær i ett fag, vil du ikke få karakter i faget. For å bestå videregående opplæring, må du ha karakter i alle fag. Det er derfor svært viktig at du og dine foresatte følger med på ditt registrerte fravær i Osloskolens digitale fraværssystem.

Hva er fraværsgrensen i fagene?

 • Hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil du ikke få karakter i faget. Du må legge frem dokumentasjon for å få fraværet unntatt fra fraværsgrensen.
 • Rektor vil kunne bruke skjønn, slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter. Dette er en unntaksbestemmelse.

Alt fravær, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med. Men det regnes ikke som fravær dersom du er borte på grunn av en rettighet du har etter Opplæringsloven. Dette kan for eksempel være rådgivning, elevrådsarbeid eller organisert studiearbeid som er avtalt med skolen i forkant.

Hva hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær?

 • Du vil ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Du har likevel rett til å delta i opplæringen og rett til å få underveisvurdering i faget.
 • Dette kan bety at du må ta faget på nytt for å kunne begynne på neste trinn.

Fravær som ikke teller med ved beregningen av fraværsprosenten

Dersom fravær ikke skal telle med, må du dokumentere det. Dette gjelder fravær knyttet til:

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid (eks: deltakelse i leteaksjoner via humanitære organisasjoner)
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks idrett eller kultur
 • Religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke

Hvordan dokumentere fravær som ikke skal telle med?

Det er viktig at du og dine foresatte vet hvordan fravær som ikke skal telle med i beregningen, skal dokumenteres. Eksempler:

 • Fravær som skyldes helsegrunner må dokumenteres av lege eller annen sakkyndig.
 • Fravær av politiske grunner kan dokumenteres av en politisk organisasjon.
 • Fravær som skyldes hjelpearbeid kan dokumenteres av en hjelpeorganisasjon eller lignende.
 • Fravær av velferdsgrunner, f.eks begravelser, kan normalt dokumenteres med erklæring fra foresatte.

Varsel om fravær

 • Du skal få et skriftlig forhåndsvarsel (digitalt + SMS hvis riktig nummer er registrert) hvis du står i fare for å ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.
 • Hvis du er under 18 år, skal dine foresatte også varsles.
 • Rektor skal fatte enkeltvedtak dersom du ikke får standpunktkarakter. Skolen kan fortelle deg mer om rett til å klage og hvordan klagen vil bli behandlet.