Hovedseksjon

Fremmedspråk som programfag

Elever videregående skole

Alle elever i offentlig videregående skole i Oslo kan melde seg på mindre språkfag som undervises på ettermiddagen på en sentrumsskole. Noen av disse kan tas som programfag.

Se mer informasjon under Fremmedspråk

Spørsmål?

Ta kontakt med studieleder Kristin.