Hovedseksjon

Breddeidrett

Stovner vgs ny basketballbane

Les mer om fagets innhold.

Eksamen: Eleven kan trekkes ut til en muntlig-praktisk eksamen.