Hovedseksjon

Breddeidrett

Stovner vgs ny basketballbane

Breddeidrett 1 er et fag som tar for seg et utvalg av idretter, aktiviteter og helsefremmende trening med allsidighet i fokus. Elevene skal erfare hvilken betydning trening har for egenutvikling, og de skal utfordres til å utforske egne grenser. Dette er et relasjonsbyggende fag som fokuserer på å skape et inkluderende og utviklingsorientert læringsmiljø. Faget skal bidra til elevenes læring og utvikling ved å gi dem opplevelser og utfordringer som kan skape glede og mestringsfølelse, både individuelt og sammen med andre. Evnen til kritisk tenkning og refleksjon over hvordan trening og livsstil påvirker helsen, er et sentralt element i faget.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG2 og VG3

Les mer om fagets innhold.

Eksamen: Eleven kan trekkes ut til en muntlig-praktisk eksamen.