Hovedseksjon

Samtykke fra elever over 18 år

Leveres i resepsjonen

Original arkiveres i elevmappen

 

Samtykke                                                                               

 

Jeg (FULLT NAVN):……………………………………………………………………………

 

Født:……………………......, Klasse…………….., samtykker at skolen kan samarbeide med og kontakte foresatte/kontaktpersoner etter jeg har fylt 18 år.

  

 

Underskrift elev (FULLT NAVN)…………………………………………………....................................

 

Dato/sted:…………………………..

 

Kopi til:

Rådgiver

Kontaktlærer

Avdelingsleder

 

 

Fylles ut av skolen:

Lagt inn i SATS dato:……………………………………….