Hovedseksjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Blomsterknopp

På Stovner samarbeider PPT ukentlig med skolens rådgivere og har regelmessige møter med skolens ledelse. Der samarbeides det om tilpasset pedagogisk tilbud til enkeltelever, men også til klasser og større grupper av elever.

Hvis du har bekymring om noe faglig, sosialt eller personlig, som står i veien for skolesituasjonen din, kan du ta kontakt med PPT for en samtale. Du kan drøfte dine bekymringer anonymt før en eventuell henvisning.

Vanlige saker som PPT jobber med for enkeltelever og lærlinger er:

  • Utredning av lærevansker
  • Utredning av behov for spesialundervisning
  • Inntak med fortrinnsrett i videregående skole
  • Fritak for vurdering i 2. fremmedspråk
  • Utvidet opplæringstid i videregående opplæring
  • Ekstra støtte til lærling i bedrift
  • Unntak fra kravet til bestått i inntil to av fellesfagene for å få fag- og svennebrev

PPT har taushetsplikt. Elever over 15 kan selv ta kontakt med PPT uten foreldrenes samtykke.

Skolens pp-rådgiver heter Tone Serville, og hun har kontortid mandager og torsdager 9-15.

E-post: tone.serville@osloskolen.no

Mobil: 97144729