Hovedseksjon

Barne- og ungdomsarbeider Vg2

Blomst

Barne- og ungdomsarbeiderfaget kan være et yrke for deg som trives sammen med barn og unge og som synes det er spennende å følge barns og unges utvikling

Du lærer:

 • om helsefremmende arbeid 
 • om fysisk og psykisk helse
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være:

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker 
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre.

Om barne- og ungdomsarbeiderfaget

 • Teorigrunnlaget skal medvirke til å dekke behovet for barne- og ungdomsarbeidere som kan legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge. Samfunnet har behov for barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller, ser det enkelte individ og er bevisst på de utfordringer barn og unge har i et flerkulturelt samfunn.
 • Opplæringen skal bidra til å utvikle evne og vilje til fleksibilitet og samarbeid om barn og unges opplæring, utivkling og trivsel og kunnskap om hvordan barn og unge lærer. Barn skal lære om hvordan de kan bidra til vern om miljøet og naturen og ulike kultur og kvalitetsopplevelser. Progrmfagene skal stimulere til et felleskap preget av glede, lek, utforsking, læring og samhørighet. 
 • Omsorg for, og utdanning av barn og unge er viktige oppgaver i samfunnet. Barne- og ungdomsarbeider er en utdanning for deg som ønsker å arbeide blant barn og unge i alderen 0-18 år.
 • Utdanningen er spesielt for deg som ønsker å få en formell utdannelse. Nå har du mulighet til få den teoretiske kunnskapen som kvalifiserer for å gå videre mot et fagbrev. 
 • Dette er et populært tilbud og skolen ordner med relevante praksisplasser i nærmiljøet.

Les mer om yrkesveier på vilbli.no

Eksamen og karakterer

Du kan bli trukket til eksamen i norsk (skriftlig eller muntlig) eller samfunnskunnskap (muntlig).

 

Du skal ha tverrfaglig eksamen, men du må ha bestått alle programfag og YFF for å få beholde karakteren på tverrfaglig eksamen.

 

Fagene dine dette året:

 • norsk (fellesfag)
 • samfunnskunnskap (fellesfag)
 • kroppsøving (fellesfag)
 • kommunikasjon og samhandling (programfag)
 • pedagogisk arbeid (programfag)
 • yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (programfag)
 • yrkesfaglig fordypning (YFF)

 

Alle fag er avsluttende og du må bestå dem for å få fagbrev og/eller vitnemål etter påbygging til generell studiekompetanse.