Barne- og ungdomsarbeider Vg2

Blomst

Side under utarbeiding - Mer info kommer....

 

 

 

Fotografi: Bjørne Hoff

Eksamen og karakterer

Du kan bli trukket til eksamen i engelsk (skriftlig eller muntlig), norsk (skriftlig eller muntlig) eller samfunnsfag (muntlig).

 

Du skal ha tverrfaglig eksamen, men du må ha bestått alle programfag og YFF for å få beholde karakteren på tverrfaglig eksamen.

 

Fagene dine dette året:

  • norsk
  • samfunnsfag
  • kroppsøving  

 

Alle fag er avsluttende og du må bestå dem for å få fagbrev og/eller vitnemål etter påbygging til generell studiekompetanse.