Fritak fra kroppsøving

volleyball

Hvis du ikke kan bevege deg nok til at tilretteleggingen kan vurderes med karakter, kan du søke om fritak fra vurdering (altså karakter). Se forskrift til opplæingsloven i menyen til høyre for detaljer.

Hvis all form for fysisk aktivitet vil være skadelig og dette er dokumentert av lege, kan du søke fritak fra opplæring i kroppsøving. Se forskrift til opplæringsloven i menyen til høyre for detaljer.

Du finner også søknadsskjema i menyen til høyre. Du skal fylle ut alt over det grå feltet og jeg har prøvd å forklare forskriftene på side to. Der står det også hvilke dokumentasjon du må legge ved.

Du kan få utskrift av søknadsskjemaet i resepsjonen og det er også der du skal levere skjemaet og dokumentasjonen.

Det er ingen frist for å søke om fritaket, men du må vente på svar på vedtaket eller informasjon fra kroppsøvingslærer eller kontaktlærer før du vet om du faktisk får fritak.

Ved spørsmål ta kontakt med din avdelingsleder.