Hovedseksjon

Eksamenskarakter

Ung gutt med skateboard.
  • Eksamenskarakteren 1 i trekkfag fører til at faget ikke er bestått, selv om du har fått standpunktkarakter 2 eller bedre.
  • Eksamenskarakteren 2 eller bedre i et trekkfag fører til at faget er bestått selv om standpunktkarakter er 1 (gjelder ikke IV). 

Kunngjøring av karakter, skriftlig eksamen

Eksamenskarakterene i skriftlige fag publiseres i VISMA så snart sensur har falt. Elever (eller foresatte til elever under 18) som mener at karakteren er urimelig kan be om ny vurdering, jfr. forskrift til Opplæringslova § 5-9. Klagenemnda som er oppnevnt av Utdanningsdirektoratet, vurderer om karakteren som er satt er urimelig eller ikke. Finner klagenemnda at karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen, settes ny karakter. Denne karakteren kan endres opp eller ned, eller den kan bli stående.

Foresatte til elever under 18 har rett til å vite karakteren og til å klage, men må selv møte opp kunngjøringsdatoen og forholde seg til samme frister som elevene.

Hvis du vurderer å klage på eksamenskarakteren (skriftlig eksamen)

Samme dag som sensuren av skriftlig eksamen blir kunngjort, er faglærere tilgjengelig for å gi elever (foresatte) råd om de bør klage eller ikke. Husk at det er mulig å få dårligere karakter, så det er viktig å få veiledning. Frist for innlevering av ordinær klage er 10 dager etter kunngjøringen. Frist for hurtigklagebehandling varierer fra år til år - se boksen til høyre. Det er utarbeidet et eget klageskjema som den enkelte elev henter i resepsjonen, fyller ut, underskriver og leverer i resepsjonen. 

Muntlig eksamen

Ved klage på muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen er det kun anledning til å klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet, jfr. forskrift til Opplæringslova § 5-10/5-11. Det er ikke anledning til å klage på sensors vurdering av måloppnåelsen som eleven har vist (altså ikke mulig å klage på karakter). Eksempler på formelle feil er at eksamensoppgaven ikke er innenfor læreplanenes kompetansemål, det har skjedd urimelig avbrudd/forstyrrelser under eksaminasjonen eller at utstyr som er avtalt på forhånd har manglet. Dersom eleven får medhold har eleven rett til å gå opp til ny eksamen med ny sensor. Gjelder det eksamen i et trekkfag, skal faget trekkes på nytt. Klagenemnda behandler ordinære klagene i løpet av høsten.

Klagefrist for vårens eksamen (V23)

Hurtigklagefrist for VG3: 26.juni kl 1400

Normal klagefrist: 03.juli.

Klageskjema hentes i resepsjonen, fylles ut, underskrivers og leveres tilbake i resepsjonen.