Hovedseksjon

Generell informasjon om eksamen og heldagsprøver

Gjeng med ungdom på videregående skole.

Reglement for skriftlig eksamen og heldagsprøver

Oppmøte er kl 8.30. Hvis du kommer for sent må du forvente at du ikke kommer inn i prøverommet til prøven/eksamen er i gang for ikke å forstyrre oppstartprosedyrene. Du får ikke igjen tiden du taper.

Om hjelpemidler

  • Du er selv ansvarlig for at PCen og alle digitale hjelpemidler på PCen er oppdaterte og virker som de skal før heldagsprøven/eksamen. IKT vil være tilgjengelig for service og spørsmål før heldagsprøven/eksamen, men er opptatt under selve eksamensperioden.
  • Du er selv ansvarlig for å ha satt deg inn i hvordan hjelpemidlene brukes på en god måte, f.eks ordbøker, geogebra og programmer for andre skriftspråk.
  • Du er selv ansvarlig for at du ikke har med deg andre hjelpemidler enn dem som er tillat til heldagsprøven/eksamen.
  • I matematikk, fysikk, kjemi og biologi er prøven/eksamen todelt:
    • Del 1 = skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
    • Del 2 = Alle hjelpemidler tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.
  • I alle andre fag er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av oversettelsesprogram, Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Se lenken til høyre for nesttbaserte ressurser som likevel er tillatt.


Blir du syk på heldagsprøven/eksamen
, må du levere legeerklæring snarest og senest innen 3 dager. Du får ikke eksamen eller eventuelt vitnemål før neste semester. Hvis du er syk på eksamen i trekkfag, blir eksamen trukket på nytt.

Fullstendig reglement for heldagsprøver og eksamen finner du i lenkene på denne siden. Du har selv ansvar for å sette seg inn i reglementet i god tid før prøvene starter.

Om muntlig eksamen

Informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen får du av faglærere i forkant av de muntlige prøvene og ved offentliggjøring av muntlig eksamen.

Hva skjer hvis jeg stryker eller blir syk på eksamen?

Søknad om særskilt tilrettelegging eksamen

Søknad om særskilt tilrettelegging eksamen og prøver for elever gjøres i VISMA. Dokumentasjon leveres til rådgiver. Søknadsfrist: 15.sept.