Hovedseksjon

Generell informasjon om eksamen og heldagsprøver

Gjeng med ungdom på videregående skole.

Oppmøte skriftlig heldagsprøve/eksamen: Du må møte kl 08.30. Hvis du kommer for sent må du forvente at du ikke kommer inn i prøverommet til prøven/eksamen er i gang for ikke å forstyrre oppstartprosedyrene. Du får ikke igjen tiden du taper.

Hjelpemidler:

  • Du er selv ansvarlig for at PCen og alle digitale hjelpemidler på PCen er oppdaterte og virker som de skal før heldagsprøven/eksamen. IKT vil være tilgjengelig for service og spørsmål før heldagsprøven/eksamen, men er opptatt under selve eksamensperioden.
  • Du er selv ansvarlig for å ha satt deg inn i hvordan hjelpemidlene brukes på en god måte, f.eks ordbøker, geogebra og programmer for andre skriftspråk.
  • Du er selv ansvarlig for at du ikke har med deg andre hjelpemidler enn dem som er tillat til heldagsprøven/eksamen.
  • I alle fag er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av oversettelsesprogram, internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Se lenken til høyre for nesttbaserte ressurser som likevel er tillatt.
  • Men i matematikk, fysikk, kjemi og biologi er prøven/eksamen todelt:
    • Del 1 = skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
    • Del 2 = Alle hjelpemidler tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Muntlig og praktisk-muntlig eksamen: Informasjon om gjennomføringen får du av faglærere i forkant  og ved offentliggjøring av muntlig eksamen.

Hvis du blir du syk: Du må levere legeerklæring snarest og senest innen 3 dager. Du får ikke eksamen eller eventuelt vitnemål før neste semester. Hvis du er syk på eksamen i trekkfag, blir eksamen trukket på nytt. Les mer om  Ny, utsatt, særskilt (NUS) eksamen

 

 

Søknad om særskilt tilrettelegging eksamen

Søknad om særskilt tilrettelegging eksamen og prøver for elever gjøres i VISMA. Dokumentasjon leveres til rådgiver. Søknadsfrist: 15.sept.