PC og bøker

skjemaer og søknadsprosesser

Tilbud om å kjøpe PCen

Elever som slutter på Stovner vgs. etter ett år eller mer, kan kjøpe ut PCene sine:

  • Hvis du ønsker å kjøpe ut PCen etter ett år, koster det 2064 kr.
  • Hvis du ønsker å kjøpe ut PCen etter to år, koster det 1032 kr.
  • Etter 3 år ved Stovner vgs. kan du beholde PC uten å betale den ut.

Hvis du ønsker å kjøpe ut PCen din, kan du fylle ut kontrakt for å kjøpe ut PC og levere den til IKT-avdelingen senest 31. mai 2018. Da vil du få tilsendt en faktura for utbetaling av PCen.

Alle elever som ønsker å kjøpe ut PCen eller som har rett til å beholde den, må levere PCen til IKT-avdelingen i perioden 13.06–21.06 slik at IKT-avdelingen får klargjørt PCene. Etter 21.06 er det ikke mulig å få support på disse PCene fra IKT-avdelingen.

Innlevering av PC

Alle elever som ikke kjøper ut PCene sine, skal levere inn PCene med lader til IKT-avdelingen i løpet av uke 24 og 25, og senest onsdag 21. juni som er siste skoledag.

Elever som ikke leverer PC og lader innen 21. juni, får faktura automatisk tilsendt i posten. Hvis du leverer inn en PC som er ødelagt, må du betale for reparasjon. Faktura blir sendt i posten. 

Innlevering av bøker 

Skolebøker, andre utlånsbøker og -materiell som er lånt på mediateket, skal leveres inn i løpet av uke 24 og 25, og senest onsdag 21. juni som er siste skoledag.

Elever som ikke leverer det de har lånt på mediateket innen 21. juni, får faktura automatisk tilsendt i posten for manglende innleverte bøker.

Følgende skjer ved bokkinnleveringen:

  • Ha med skolebevis som fungerer som lånekort.
  • Bøkene skannes, kvittering på manglende bøker skrives ut, eleven skriver under og biblioteket beholder kvitteringen.
  • Hvis du er forhindret fra å levere bøkene selv, kan andre levere for deg, men det er uansett ditt ansvar at bøkene blir levert.
  • Hvis du leverer inn bøker som er ødelagt utover vanlig slitasje, må du erstatte disse bøkene.