PC og bøker ved skoleslutt

skjemaer og søknadsprosesser

Tilbud om å kjøpe PCen

Elever som slutter på Stovner vgs. etter ett år eller mer, kan kjøpe ut PCene sine:

  • Hvis du ønsker å kjøpe ut PCen etter ett år, koster det 2064 kr.
  • Hvis du ønsker å kjøpe ut PCen etter to år, koster det 1032 kr.
  • Etter 3 år ved Stovner vgs. kan du beholde PC uten å betale den ut.

Hvis du ønsker å kjøpe ut PCen din, kan du fylle ut kontrakt for å kjøpe ut PC og levere den til IKT-avdelingen senest 31. mai 2019. Da vil du få tilsendt en faktura for utbetaling av PCen.

Alle elever som ønsker å kjøpe ut PCen eller som har rett til å beholde den, må levere PCen til IKT-avdelingen i perioden 13.06–21.06 slik at IKT-avdelingen får klargjørt PCene. Etter 21.06 er det ikke mulig å få support på disse PCene fra IKT-avdelingen.

Innlevering av PC

Alle elever som ikke kjøper ut PCene sine, skal levere inn PCene med lader til IKT-avdelingen i løpet av uke 24 og 25, og senest siste skoledag før sommerferien.

Elever som ikke leverer PC og lader innen siste skoledag før sommerferien får faktura automatisk tilsendt i posten. Hvis du leverer inn en PC som er ødelagt, må du betale for reparasjon. Faktura blir sendt i posten. 

Innlevering av bøker 

Skolebøker, andre utlånsbøker og -materiell som er lånt på mediateket, skal leveres inn i løpet av uke 24 og 25, og senest siste dag før sommerferien.

Elever som ikke leverer det de har lånt på mediateket får faktura automatisk tilsendt i posten for manglende innleverte bøker.

Følgende skjer ved bokkinnleveringen:

  • Ha med skolebevis som fungerer som lånekort.
  • Bøkene skannes, kvittering på manglende bøker skrives ut, eleven skriver under og biblioteket beholder kvitteringen.
  • Hvis du er forhindret fra å levere bøkene selv, kan andre levere for deg, men det er uansett ditt ansvar at bøkene blir levert.
  • Hvis du leverer inn bøker som er ødelagt utover vanlig slitasje, må du erstatte disse bøkene.