Hovedseksjon

PC og bøker ved skoleslutt

skjemaer og søknadsprosesser

Innlevering av PC

Elever som går i vg1 og vg2 studiespesialisering og som skal fortsette på Stovner vgs. neste skoleår, kan beholde PC-en over sommeren. Elever som har søkt andre skoler enn Stovner vgs. til neste år, må levere PC-en og laderen.

 

Alle elever på yrkesfag må levere PC og lader etter innleveringsplanen nedenfor.  

 

Hvis du ikke leverer PC og lader innen datoen, vil du få regning i posten. Skolen vil da anse utstyret som tapt og det vil ikke lenger være mulig å levere utstyret tilbake.  

 

Følgende satser legges til grunn: 

Tapt eller skadet maskin 0-1 år gammel, kr 4500,- 

Tapt eller skadet maskin 1-2 år gammel, kr 4000,- 

Tapt eller skadet maskin 2-3 år gammel, kr 3000,- 

Tapt lader kr 400,- 

 

Andre skader som skyldes forsett eller uaktsomhet belastes med et gebyr på opptil kr 5000. Hvis du leverer inn en skadet PC, må du betale for skadene. Hvis PCen din er skadet, anbefaler vi at du tar kontakt med IKT-avdelingen slik at de kan vurdere om du bør betale for reparasjon av skaden eller om du bør kjøpe ut PCen hvis du slutter ved Stovner vgs. De gjør denne vurderingen fordi kostnaden for reparasjon kan bli dyrere enn å kjøpe ut PCen.

OBS! Mange får dekket skader gjennom privat innboforsikring. Sjekk innboforsikringen din hvis du er uheldig og har ødelagt PCen din. 

 

Elever som slutter og har gått tre år eller mer ved Stovner vgs, får tilbud om å overta maskinen kostnadsfritt. Se innleveringsplan nedenfor når du får gjort dette. Du vil da få tildelt Windows 10 som er uavhengig av skolen. Dette tilbudet vil bare gjelde frem til skoleslutt. Etter dette kan vi ikke tilby support.

 

Innlevering av bøker  

Lærebøker og annet materiell som er lånt på biblioteket skal leveres inn før skoleslutt. Senest siste skoledag før sommerferien.  

Elever som ikke leverer det de har lånt på biblioteket får faktura tilsendt i posten for manglende bøker. Du må betale 500 kr per bok, uansett hva boka koster andre steder. 

Følgende skjer ved bokkinnleveringen: 

  • Ha med skolebevis (It's Me ID) eller annen gyldig legitimasjon (pass, førerkort, ID-kort) 
  • Bøkene skannes, kvittering på manglende bøker skrives ut, eleven skriver under og biblioteket beholder kvitteringen 
  • Hvis du ikke kan levere bøkene selv, kan andre levere for deg, men det er uansett ditt ansvar at bøkene blir levert 
  • Hvis du leverer inn bøker som er ødelagt utover vanlig slitasje, må du erstatte disse bøkene