Hovedseksjon

Biologi

biologi

Biologi 1 (2BIOA)

Biologi 1 tar for seg læren om livet. Og i biologifaget ser vi nettopp på hvordan livet har utviklet seg på jorda, fra de enkleste encellede organismene fram til dagens mennesker. Faget omfatter både planter og dyrs utvikling. Vi sammenlikner oppbyggingen av ulike organsystemer i dyreriket, og vi ser på formering og vekst hos planter.

Mennesket har en sentral plass i faget, vi gjennomgår både nervesystemet, hormonsystemet, immunforsvaret, sirkulasjon og gassutveksling, ekskresjon og formering for vår egen art. Etter biologi 1 vil du sitte igjen med en god oversikt over de seks rikene som levende organismer er delt inn i, og du vil vite mye om hvordan ulike arter er bygd opp og hvordan de er tilpasset det miljøet de lever i. Praktiske elevøvelser og ekskursjoner vil støtte opp om dette. Hvis du er interessert i livet, velg biologi.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG2

Arbeidsformer/metoder: Forelesninger, elevforsøk/disseksjoner, ekskursjoner, muntlige framføringer.

Viktige egenskaper: Liker å jobbe med eksperimenter, har god muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Yrkesmuligheter: Medisinsk forskning, undervisning, miljøorganisasjoner, forsker, arbeid innenfor offentlig eller privat sektor.

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Biologi 2 (2BIOB)

Biologi 2 bygger ikke direkte på biologi 1 i innhold, men det er en fordel at man har den biologiske tankegangen med seg fra Vg2. Biologi 2 går i dybden på emner som du hadde noe av i naturfag på Vg1. 

Økologi er en viktig del av faget og kurset innledes med et feltarbeid ute i naturen. Videre tar kurset opp emner som fotosyntese og celleånding. Genetikk og arv, samt genteknologi, utgjør også en stor del av faget. 

Faget tar i tillegg for seg evolusjonsteori, og vi ser på de store globale miljøutfordringene verden står overfor med utslipp av CO2 som et viktig eksempel.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG3

Arbeidsformer/metoder: Som biologi 1

Viktige egenskaper: Som biologi 1, men her er det enda viktigere å bruke fagkunnskaper på en kreativ måte for å løse åpne problemstillinger. I tillegg må man ha stor arbeidskapasitet.

Yrkesmuligheter: Som biologi 1.

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.