Hovedseksjon

Politikk, individ og samfunn

usagt

Sosiologi og sosialantropologi (2SOSA)

Sosiologi og sosialantropologi er faget for deg som er nysgjerrig på samfunnet du lever i. Faget tar opp temaer som sosialisering, masse-medier, kriminalitet, kultur, arbeid og fordeling av goder. I faget jobber vi med aktuelle problemstillinger som blant annet tvangsekte-skap, lønnsforskjeller, rasisme og forbrytelse og straff. Det er et fag hvor du får prøve deg som samfunnsforsker og gjennomføre undersøkelser.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG2

Arbeidsformer
 • Vi leser om og diskuterer aktuelle saker som kan knyttes til faget
 • Vi drøfter ulike synspunkter på aktuelle samfunnsspørsmål 
 • Vi drar på ekskursjoner, som for eksempel “byvandring”
 • Vi jobber med flere prosjekter og gjennomfører undersøkelser

Viktige egenskaper: Du er samfunnsengasjert og nysgjerrig.

Yrkesmuligheter

 • Jobb i offentlig virksomhet
 • Arbeid i frivillige organisasjoner eller
 • politiske partier
 • Undervisning
 • Journalist
 • Bistandsarbeider
 • Internasjonalt arbeid
 • Samfunnsforsker

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen

 

Samfunnsgeografi (SAM3053)

Faget ser nærmere på befolkningsmessige/demografiske og økonomiske forhold i samfunnet på ulike nivå, fra det lokale til det globale. Det jobbes med aktuelle problemstillinger knyttet til befolkning, bosetting, byutvikling, ressurstilgang og miljøutfordringer. Faget har et særlig fokus på utviklings- og fattigdomsproblematikk, og hvilke utfordringer mennesker står overfor i ulike deler av verden når det gjelder koblingen mellom ressurser og levekår. Her er en liten video om hva faget handler om, faget kan studeres videre på universitetsnivå.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG2 og VG3

Arbeidsformer

 • Forelesning
 • Gruppe/parsamarbeid
 • Feltarbeid
 • Analyse av statistikk/data
 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
 • Prosjekter

Viktige egenskaper: Du likte geografifaget på Vg1. Du er samfunnsengasjert, nysgjerring og opptatt av fremtidens samfunnsutvikling.

Yrkesmuligheter:

 • Samfunnsplanlegger
 • Bistandsarbeider
 • Lærer
 • Samfunnsforsker
 • Byplanlegger
 • Arbeid i organisasjoner som røde kors, flyktninghjelpen etc.

Eksamensform: Eleven kan trekkes ut til muntlig eksamen

 

Sosialkunnskap (2SOS)

Sosialkunnskap tar for seg hvordan vi utvikler oss til å bli sosiale individer som deltar i det sosiale samspillet både på individ- og makronivå, hvordan forskjellige subkulturer oppstår, hvorfor og hvordan velferdsstaten fungerer og hvordan vi gjennom samfunnsvitenskapelig metode finner svar på disse spørsmålene. Andre viktige temaer er sosiale problemer og menneske-rettigheter.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: VG3

Arbeidsformer

 • Vi leser om og diskuterer aktuelle saker som kan knyttes til faget
 • Vi drøfter ulike synspunkter på aktuelle samfunnsspørsmål
 • Vi gjennomfører ekskursjoner til aktuelle institusjoner for å knytte faget til arbeidslivet
 • Eksterne foredragsholdere
 • Vi jobber med to store prosjekter; ett muntlig etter et definert tema og en metodisk forskningsoppgave

Viktige egenskaper: Som sosiologi og sosialantropologi, men i tillegg være i stand til å tilegne seg teoretisk stoff.

Yrkesmuligheter: Som sosiologi og sosialantropologi

Eksamensform: Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen