Hovedseksjon

Naturbruk studieforberedende Vg3

Stovner vgs spirer i drivhuset

Vi har lang erfaring med 3PÅK (påbygg) hos oss og naturbruk studieforberedende Vg3 vil ligne mye på dette. Dette gir generell studiekompetanse og velges videre etter naturbruk Vg2.

På naturbruk studieforberedende Vg3 har du fellesfagene historie, kroppsøving, matematikk 2P-Y, naturfag og norsk sammen med naturbruksklassen din. Sammen har dere også fellesprogramfaget:

Du velger videre mellom programfag innen naturbruk eller programfag fra studiespesialisering:

  • Feltarbeid i naturbruk (naturbruk)
  • Programfag fra studiespesialisering (språk/samfunnsfag/økonomi eller realfag)

Dersom du planlegger å søke høyere utdannelse mot veterinærstudier er det visse krav for hva du kan velge av programfag for å få det som kalles "spesiell studiekompetanse". Se blå infoboks.

Spesiell studiekompetanse

På Vg2: Du må ha matte R1 eller matte S1+ matte S2  og  kjemi 1+ kjemi 2.

På Vg3: Du må ha kjemi 2 og matte S2 eller matte R1.

Les mer på utdanning.no

 

Vi har svært dyktige realfagslærere og vi tilbyr disse fagkombinasjonene hos oss. 

Spørsmål kan rettes mot vår studieleder Maria.