Hovedseksjon

Bygg- og anleggsteknikk Vg1

byt

Utdanningsprogrammet omfatter blant annet områder som byggteknikk, klima, overflateteknikk, energi og miljø. Programmet leder til yrker som for eksempel tømrer, rørlegger, murer, betongarbeider, maler, anleggsgartner. Etter Vg1 bygg- og anleggsteknikk kan du søke deg inn på Vg2 hos oss. Her tilbyr vi linjene tømrer, overflateteknikk, rørlegger og anleggsgartner. Etter oppnådd yrkeskompetanse kan du også velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Utdanningsprogrammet BA Vg1 omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Les om yrkesveier på Vilbli.

Har du spørsmål gjerne ta kontakt med avdelingsleder Fredrik.

Vi tilbyr BA tilrettelagt

Vi har også klasser hvor det gis ekstra elevoppfølging. Ta kontakt med rådgiver Renate Oftedal for spørsmål om dette.

BA

Eksamen og karakterer

Du kan bli trukket til eksamen i matematikk (skriftlig eller muntlig), engelsk (skriftlig eller muntlig) eller naturfag (muntlig).

 

Følgende fag får du standpunktkarakter i:

  • Matematikk 1P-Y (fellesfag)
  • Naturfag (fellesfag)
  • Engelsk (fellesfag)
  • Arbeidsmiljø og dokumentasjon (programfag)
  • Praktisk yrkesutøvelse (programfag)
  • Yrkesfaglig fordypning

Disse fagene kommer på vitnemålet når du er ferdig med fagbrev og/eller påbygging til generell studiekompetanse og må være bestått.

Følgende fag får du terminkarakter i (de fortsetter på Vg2):

  • Kroppsøving