Bygg og anleggsteknikk Vg1

byt

Utdanningsprogrammet omfatter blant annet områder som byggteknikk, klima, overflateteknikk, energi og miljø. Programmet leder til yrker som for eksempel tømrer, rørlegger, murer, betongarbeider og maler. Etter VG1-programmet bygg- og anleggsteknikk kan du søke deg inn på byggteknikk Vg2 og overflateteknikk Vg2. Etter Vg2, eller etter oppnådd yrkeskompetanse, kan du velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Utdanningsprogrammet BA Vg1 omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Alle elever leier Laptop av skolen. Lærerne styrer når PC en kan brukes i timene og elevene får ta den hjem til leksebruk. Lærerne jobber i team og samarbeider om gjennomføringen av undervisningen og vurderingssituasjoner. Dette fører til høy kvalitet på undervisningen og sikring av lik vurderingspraksis. I tillegg har vi økt lærertetthet på yrkesfag, slik at lærerne har mer tid til hver enkelt elev.    

Les om yrkesveier på Vilbli.

Om eksamen og karakterer på bygg- og anleggsteknikk, Vg1

Du kan bli trukket til eksamen i matematikk (skriftlig eller muntlig) eller naturfag (muntlig)

 

Følgende fag får du standpunktkarakter i:

  • Matematikk 1P-Y
  • Naturfag
  • Produksjon
  • Tegning og bransjelære
  • Yrkesfaglig fordypning

Disse fagene kommer på vitnemålet når du er ferdig med fagbrev og/eller påbygging til generell studiekompetanse og må være bestått.

 

Følgende fag får du terminkarakter i (de fortsetter på Vg2):

  • Engelsk
  • Kroppsøving
  • Norsk

NB! Disse fagene teller like mye som de øverste ved inntak til Vg2. Karakterene 1 og IV i disse fagene kan føre til at du må gå Vg1 på nytt eller at du ikke kommer inn på programområdet du ønsker på vg2, i tillegg til at du kanskje kan for lite i fagene til å klare dem på Vg2.

Her er lenke til mer om fagene