ItsLearning

Elever som jobber med PC

Læringsplattformen itslearning er det verktøyet vi bruker i undervisningsaktiviteter på skolen. Det inneholder timeplaner, undervisningsplaner, elevenes faglige aktiviteter og vurderinger. Det er også i itslearning skolen registrere anmerkinger i orden og adferd.  Itslearning brukes i alle fag og er et svært viktig verktøy for kommunikasjon mellom lærer og elev.

Foresatte til elever under 18 år har tilgang til å lese og følge med på elevens aktiviteter, karakterer og anmerkninger ved å logge seg inn via skolens hjemmeside. Foresatte vil automatisk miste foresatt-tilgangen i alle systemer, f.eks. its og skolearena, når eleven fyller 18 år. Deretter kan eleven eventuelt velge å gi foresatte tilgangen tilbake igjen. Dette er det eleven selv som må godkjenne elektronisk, med sin bruker, i portalen. Dette kan ikke overstyres av skolen.