Hovedseksjon

Veiledningssenteret

Elever videregående skole

Veiledningssenteret på Stovner videregående skole er et tilbud i skoletiden, til deg som ønsker ekstra veiledning i fag enten målet ditt er å bestå faget eller om du jobber for høyeste karakter. Veiledningssenteret er ikke et tilbud for spesialundervisning, men en del av det vanlige opplæringstilbudet vi har her på Stovner vgs. På Veiledningssenteret møter du dyktige faglærere, som ønsker å hjelpe deg slik at du når målet ditt. Veiledningssenteret er åpent hver tirsdag fra kl. 1000-1500. Oversikt over hvilke fag og tider du kan få veiledning vil komme her.

Vi er opptatt av at du som elev skal ta styring over egen læringsprosess. Derfor må alle som ønsker å benytte seg av Veiledningssenteret drøfte sitt mål og ønske med faglærer, som på vegne av deg sender inn en henvisning. Vi har som mål å holde et høyt læringstrykk. Derfor forventer vi at elevene som bruker Veiledningssenteret er hos oss for å jobbe med de målene de har satt seg.

Praktisk informasjon

Hvor finner du Veiledningssenteret?

Veiledningssenteret finner du i biblioteket ved auditoriet.

Hva gjør du dersom du ønsker å bruke Veiledningssenteret?

Ta en prat med din faglærer og forklar hvorfor du ønsker å benytte deg av tilbudet, og hva målet ditt er. Faglærer sender så inn en henvisning til Veiledningssenteret på vegne av deg. Du vil få svar innen en uke.