Drømmeskolen

Psykologi

Drømmeskolen består av ulike komponenter som skaper kontinuitet og rammer for skolens helhetlige arbeid med læringsmiljøet:

Drømmeklassen er en prosess som begynner i hver ny klasse i løpet av de to første skoleukene, og som fortsetter gjennom skoleåret. Dette er en systematisk måte å jobbe med å fremme et positivt læringsklima i klassen. Klassen og kontaktlærer jobber med deltakende prosesser og kommunikasjonsøvelser for å finne fram til felles mål for læringsmiljøet.

Elevmentorene er de viktigste aktørene og selve hjertet i Drømmeskolen. De har en helt spesiell rolle som forbilder for andre elever på skolen. De er også viktige når skolen skal kartlegge hvilke behov elevene på skolen har for å oppleve trygghet, tilhørighet og motivasjon. Elevmentorene får opplæring og veiledning i hvordan de kan bidra til at medelever føler seg sett og ivaretatt når de er på skolen. Deres oppgaver er blant annet å:

  • ta imot nye elever når de begynner på skolen i august
  • bidra til å skape samhold og gode relasjoner i nye klasser
  • lage aktiviteter på skolen som skaper inkluderende møteplasser

Les mer om hva drømmeskolen er.